I TO JE MOGUĆE: BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE NIJE UPLAĆIVAO SVOJIM RADNICIMA DOPRINOSE

Među poreznim obveznicima koji duguju državi po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada nalazi se i Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać.

Dug Službe krajem decembra 2023. godine iznosio je 29,1 milion KM.

Uvidom u Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zapošljavanje za 2021. godinu može se vidjeti da su ovi dugovi nastali neuplaćivanjem doprinosa za zdravstveno nezaposlenim osobama. Obaveze za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba iz ranijeg perioda po Rješenju Porezne uprave iskazane su u iznosu od 29.826.960 KM, a odnose se na knjiženu glavnicu neizmirenih obaveza (18.618.577 KM) i proknjižene obračunate zatezne kamate po ovom osnovu (11.208.383 KM). Rješenjem Porezne uprave od 15.11.2005. godine naloženo je Službi da uplati dug od 26.502.896 KM na ime utvrđenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba u periodu od 1.1.2002. do 30.9.2005. godine kada su bile na snazi stope doprinosa od 13 i tri posto.

Služba nije uredno izmirivala navedene obaveze, te se stanje duga po ovom osnovu povećavalo, kao i po osnovu kasnije obračunatih zateznih kamata.

– Porezna uprava je 13.11.2007. naložila Službi uplatu obaveza, koje u tom trenutku, primjenom dospjele obračunate kamate, iznose ukupno 27.782.945 KM. Rješenjem Porezne uprave od 22.11.2007. godine pokrenut je postupak prinudne naplate protiv Službe, uz uračunate troškove prinudne naplate u ukupnom iznosu od 29.172.092 KM. Rješenjem Porezne uprave od 31.8.2008. radi naplate javnih prihoda od 29.172.092 KM na nekretnine Službe je stavljena hipoteka – navode federalni revizori.

Porezna uprava FBiH je 19.6.2019. godine pozvala Službu da u roku od 30 dana izvrši uplatu duga po osnovu javnih prihoda ili da u istom roku podnese molbu za plaćanje duga u ratama. Služba je 25.6.2019. godine o ovome informirala Federalni zavod za zapošljavanje, i obavijestila ga da nije u stanju platiti dug, te da je to moguće samo uz pomoć Federalnog zavoda. Također, isto obavještenje poslala je Federalnom ministarstvu finansija, Skupštini i Vladi USK, Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK, na koje nije dobila zvaničan odgovor – stoji u revizorskom izvještaju za 2021. godinu i dodaje:

– Prema Informaciji Porezne uprave FBiH od 7.2.2022. godine koju je prezentirala Služba, ukupan dug Službe po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba na 31.12.2021. godine iznosi 67.615.730 KM, od čega se na glavnicu i troškove prinudne naplate odnosi 20.007.724 KM i zatezne kamate 47.608.006 KM.

Služba je prilikom obavljanja konačne revizije prezentirala dokaz da je u vanbilansnoj evidenciji 23.5.2022. godine knjižila iznos od 38.443.638 KM obračunatih zateznih kamata. Iskazane obaveze u knjigovodstvu nisu usklađene sa Informacijom Porezne uprave FBiH na 31.12.2021. godine za 37.788.770 KM, zbog čega ne možemo potvrditi knjigovodstveno iskazani iznos obaveza po navedenom osnovu.

To nije sve, protiv Službe je na 31.12.2021. godine bilo pokrenuto 18 tužbenih zahtjeva ukupne vrijednosti 110.520 KM, od čega je 16 tužbi iz radnog odnosa i zbog osporavanja Pravilnika o radu, jedna tužba zbog klevete i jedna tužba zbog duga prema dobavljaču.

– U okviru navedenih tužbi značajnim smatramo istaći da je u januaru 2017. godine uhapšeno 13 osoba, među kojima je bilo 11 zaposlenika Službe. Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću od 24.1.2017. godine, za tri zaposlenika Službe, među kojima su se nalazili v. d. direktora i prijašnji direktor, bila je određena mjera pritvora.