IDDEEA uputila apel građanima da pažljivo koriste svoj digitalni identitet

Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) upućuje apel građanima da pažljivo koriste električni identitet, koji predstavlja skup informacija koje identifikuju pojedinca u digitalnom okruženju.

U ovisnosti od države do države, ovaj identitet može uključivati korisnička imena, lozinke, digitalne certifikate, biometrijske podatke, e-mail adrese, profile na društvenim mrežama i druge vrste digitalnih podataka.

Digitalni identitet omogućava pristup različitim online uslugama, aplikacijama i resursima i igra ključnu ulogu u autentifikaciji i autorizaciji korisnika.

Sa porastom broja online usluga, upravljanje digitalnim identitetom postaje sve važnije kako bi se osigurala privatnost, sigurnost i zaštita podataka na mreži.

Svaka država može da ima više digitalnih identiteta. Fizička i pravna lica sama biraju za koje svrhe će koristiti koji digitalni identitet, te kojem digitalnom identitetu oni vjeruju.

“Svakako minimalni uslov za razmatranje pravnog lica koje implementira neki digitalni identitet je da je isto međunarodno certifikovano, te da je osiguralo međunarodnu sljedivost. Trenutno na području Bosne i Hercegovine su Uprava za indirektno oporezivanje BiH, IDDEEA BiH i BH Pošte nadležni ovjerioci upisani u evidenciju ovjerioca i priznati po važećem Zakonu o elektronskom potpisu u BIH, certificirani po relevantnim međunarodnim standardima uključujući i eIDAS regulativu”, ističu iz IDDEEA-e.