IDE NOVA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnovici za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz određene korekcije na sjednici. Nije saopćeno o kakvim se korekcijama radi, ali suština predložene odluke je da se kao polazna osnovica uzima osnovica za New York i ona se povećava sa 1.670 KM na 1.760 KM. Također, ovim prijedlogom će, kako je navedeno u predloženoj odluci, doći će do smanjenja osnovica u deset diplomatsko-konzularnih predstavništava.

– Osim utvrđivanja osnovice za dosadašnja 53 diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine, Odlukom se uvode osnovice za još deset DKP-a BiH koja su u fazi formiranja. Prijedlog osnovice za obračun plaća u DKP-ima BiH za 2023. godinu urađen je na bazi podataka Međunarodne komisije Ujedinjenih naroda za državnu službu i uključuje, između ostalog, objavljene UN indekse o troškovima života i stanovanja za decembar 2022. godine – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Na današnjoj sjednici je Vijeće ministara usvojilo i informaciju o potrebi izgradnje objekta sjedišta Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH) koja sada sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH sačiniti idejni projekt, procjenu potrebnih finansijskih sredstava i definirati rokove.

Navedeno je da bi ovako bio trajno riješen problem smještaja OSA-e.