Istraživanje: Žene najčešće zovu muževe

Istraživanje o korištenju mobilnih telefona pokazalo je da žene svoje muževe zovu češće nego ikoga drugog. No, situacija se postepeno mijenja dok im kćerke ne odrastu i tada postaju najvažnije osobe u njihovom životu.

Istraživanje je rezultat proučavanja SMS-poruka sa mobilnih telefona 3 miliona osoba. Rezultati su objavljeni u časopisu Scientific Reports. Istraživači su imali pristup podacima o životnom dobu i spolu osoba koje su međusobno razimijenjivale tri milijarde poziva i poslale pola milijarde SMS poruka u sedam mjeseci.

Istraživanje je pokazalo da muškarci zovu supruge najčešće u prvih sedam godina veze, a tada se prebacuju na prijatelje.

Jedan od autora istraživanja, profesor Robin Dunbar sa Oxforda, rekao je da je studija pokazala da je vezivanje u parove mnogo važnije ženama nego muškarcima. Ovo su prvi jaki dokazi da romantične odnose održavaju žene. One su te koje donose odluke i kada se jednom odluče, usmjere se na jadnička dok ne popusti i ne preda se, izjavio je za BBC.

Podaci također pokazuju da žene počinju mijenjati izbor najboljeg prijatelja otprilike u srednjim tridesetim godinama, a do 45. godine nova najbolja prijateljica postaje žena iz mlađe generacije.

Događa se to da žena postepeno potiskuje muškarca, zove ga sve rjeđe, a svoju pažnju usmjerava na kćeri u trenutku kada će vjerojatno dobiti unuke, kaže Dunbar.

Dunbar smatra da podaci iz ovog antropološkog istraživanja sugerišu da se ljudsko društvo udaljava iz patrijarhata i kreće u matrijarhat.

(VisokoIN)