Iza ULD “SRNDAĆ 1920” Visoko uspješna lovna godina

Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, a i pored relativno male lovne površine i guste naseljenosti, Visočani su se od davnina bavili lovom kao razonodom i sportom. Pisani tragovi kazuju da je Lovačko društvo formirano 1920.-te godine, kad je okupljalo 55 članova iz Kaknja, Vareša, Ilijaša, Breze i Visokog, sa sjedištem u Visokom.

Salih Bučuk glavni lovovođa Društva rezimirao je proteklu sezonu i ocijenio je vrlo uspješnom.

Dobar rad Duštva prepoznala je i Gradska Uprava koja je sa 20 000 maraka pomogla rekonstrukciju i adaptaciju lovačkih domova.