Izgradnja potpuno nove saobraćajnice u Naselju Luke

Gradonačelnik Ganić je potpisao Ugovor o izradi glavnog projekta
saobraćajnice koja će povezati Naselje Luke sa ulicom Branilaca Bosne.
Pomenutom su predhodile pripremne aktivnosti gdje su pribavljene sve
potrebne saglasnosti od nadležnih javnih preduzeća.

“Izradom adekvatne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se
uslovi za pokretanje i realizaciju strateškog projekta za Naselje Luke
koji je dugo godina planiran, a do danas nije realizovan. Stanovnici
Luka će na ovaj način dobiti još jedan direktan ulaz/izlaz na glavnu
saobraćajnicu čime će se značajno od gužvi rasteretiti ulica Branilaca
Bosne i građanima olakšati pristup naselju. Ako sagledamo viziju
razvoja našeg grada onda lahko možemo zaključiti da će izgradnja
kružnog toka na semaforima i otvaranje još jednog ulaza/izlaza u
naselje Luke značajno smanjiti gužve u saobraćaju koji se odvija u
centralnom dijelu Grada”- kazao je gradonačelnik Ganić.

Radili smo, radimo i radit ćemo za bolje i modernije Visoko!