Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta).

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURU IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

a) Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022. g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

b) Eliminatorni uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) jeste da predlagač za predloženi projekat posjeduje urednu projektno-tehničku dokumentaciju (revidovan Glavni projekat) i građevinsku dozvolu.

c) Minimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 10.000,00 KM.

d) Projekti moraju biti usklađeni sa Stategijom razvoja Općine Visoko 2015. – 2021.

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g.

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

Investicija podstiče privredni razvoj,
Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice,
Projekat donosi nove budžetske prihode,
Projekat privlači strani kapital,
Projekat je već započet,
Projekat smanjuje tekuće budžetske troškove,
Projekat povezuje postojeću infrastrukturu,
Projekat je povoljan za životnu sredinu.
V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

V.I. Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) mogu preuzeti na slijedećim adresama:

u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke
u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 26 b
u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.
V.II. Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 15.10.2021. g. do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

V.III. Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

V.IV. Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 526, putem e-maila [email protected] ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 26 b.

Obrazac za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu