Javni prihodi u FBiH za deset mjeseci ove godine manji za 2,98 posto

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar ove godine uplatili 4.231.506.337 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 129.897.122 KM ili za 2,98 posto.

U strukturi javnih prihoda za ovih deset mjeseci porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 342.266.227 KM, porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 300.101.825 KM, porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 45.422.985 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 32.898.117 KM, a zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 401.878 KM. Takse i naknade su naplaćene u iznosu 480.795.787 KM, novčane kazne u iznosu 36.722.861 KM, članarine u iznosu 3.169.631 KM, a ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.817.931 KM.

U periodu januar – oktobar ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.986.912.420 KM.

U strukturi doprinosa u tom periodu naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.662.671.092 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.186.552.230 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 137.689.098 KM.

Porezna uprava FBiH je još saopćila da ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH 31. oktobra po prebivalištu osiguranika iznosi 520.933 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 26. oktobra ove godine kada je iznosio 521.301, manji je za 368.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH 31. oktobra ove godine u odnosu na broj zaposlenih od 16. marta ove godine (kada je broj zaposlenih u FBiH po prebivalištu osiguranika iznosio 534.076) manji je za 13.143, a u odnosu na 5. maj ove godine (kada je od početka pandemije koronavirusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) veći je za 13.326 zaposlenih, navode iz Porezne uprave Federacije BiH.