Jednoglasna odluka Saveta za štampu Republike Srbije: Sanela Jenkins je u pravu!

Komisija za žalbe Saveta za štampu Republike Srbije, na sjednici održanoj 30. novembra 2017. godine, jednoglasno je usvojila žalbu Sanele Jenkins koja se odnosi na klevetu srbijanskog portala Blic Žena iz augusta ove godine, gdje su iznesene gnusne laži čija namjera je više nego jasna.

Prema odluci Komisije navedeni portal povrijedio je odredbe Kodeksa novinara Srbije o istinitosti izvještavanja, o odgovornosti novinara, o novinarskoj pažnji te o poštivanju privatnosti. Iako je naloženo da se donesena odluka mora objaviti na portalu u roku od 5 dana, to nije učinjeno.

U pravnom postupku koji je Sanela Jenkins u Srbiji pokrenula putem beogradskog advokata Seada Spahovića, zasjedanje i odluka Saveta za štampu je prvi korak koji je jasno i jednoglasno rekao da je višestruko povrijedjen novinarski kodeks. Prema riječima advokata Spahovića, takva odluka će biti dodatna podrška u sudskom postupku koji slijedi.