JKP “VISOKO”: NOVI TELEFONSKI BROJ I E-MAIL ADRESA ZA KORISNIKE

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost u Gradu Visoko da je uveden novi telefonski broj i novi e-mail, a koji će se koristi za info podršku korisnicima usluga svih službi Preduzeća.

032/456-999 je novi broj na koji korisnici usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko mogu da podnesu zahtjeve, prijave problem ili informišu vezano za usluge svih službi, dok je info.podrska@jkpvisoko.ba novi e-mail na koji korisnici mogu uraditi navedeno.

Također, korisnici svih službi Preduzeća svoje zahtjeve, prijave problema, mogu izvšiti na navedeni broj i e-mail, te na blagajnama koje se nalaze u ul. Kralja Tvrtka bb i Naselju Luke II br. 16, dok isto mogu realizovati i putem poruke koju će poslati preko Facebook stranice (JKP Visoko).

Sve naše korisnike komunalnih usluga molimo da prilikom zahtjeva, prijave problema obavezno trebaju navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, lični kontakt telefon, e-mail adresu i šifru mjernog mjesta (za postojeće korisnike komunalnih usluga).

Navedeni podaci o korisniku su nam potrebni kako bi odmah započeli sa rješavanjem navednih zahtjeva i prijava korisnika, koje će biti odmah proslijeđene u nadležne službe Preduzeća, dok će korisnik povratnu informaciju dobiti u Zakonskom roku, što zavisi od kompleksnosti zahtjeva ili prijavljenog problema.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko aktivno radi na realizaciji aktivnosti i projekata sa ciljem unaprijeđenja pružanja komunalnih usluga, te nastojanju da korisnici komunalnih usluga u gradu Visoko imaju sve pogodnosti u pružanju usluga, a koje prate tehnološki napredak.

Zahvaljujemo se svim korisnicima komunalnih usluga u Gradu Visoko na povjerenju i saradnji!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko