Kaknjo: Brojne su socijalne kategorije koje su izvedene iz prava

Ovosedmično izdanje emisije Odgovorite ljudima bilo je posvećeno socijalnom sektoru u Federaciji BiH.

Jedan od gledalac pitao je goste u studiju kako je moguće da osoba sa visokom amputacijom bude procijenjena na 80% i nema pravo ni na kakvu naknadu, odobre ortopedski dodatak ali ga ne mogu isplatiti jer nema invalidninu 90%, a oni koji su imali sreću da prođu i dobiju 90% ostvaruju pravo na naknadu od 101 KM?

Zastupnik SDA u Parlamentu FBiH Suad Kaknjo je istakao da amandmansko djelovanje ne rješava upravo te kategorije koje su brojne i koje su zaista izvedene iz prava.

“Evo čovjek se javio, 80% amputirac, on je izveden iz prava. Oni su u vrijeme krize budžeta upućeni na kantone, kantoni su ih takođe odbacili i mi sad moramo izraditi zakon. Ako smo čekali 13 godina, možemo čekati šest mjeseci, ali napraviti valjan zakon i prvo sve te kategorije vratiti u zakon, a onda razmišljati dalje.”

Navodi da smo od 2010. do 2014. godine imali neku drugu Vladu, pa se ni onda nije ništa dešavalo.

Gledalac koji je demobilisani borac u penziji i čija je penzija 382 KM pitao je da mu objasne koja su njegova prava, te naglašava da od boračkog dodatka još uvijek nema ništa.

Zastupnik DF-a u Parlamentu FBiH Dževad Adžem je kazao da je najvažnija diskriminacija svih ljudi koji su u radnom odnosu, a koji su bili u odbrani BiH.

“Ta kategorija ljudi, između ostalog i ovi koji su penzionisani, ali i oni koji su u radnom odnosu, od toga što su bili učesnici odbrane nemaju ništa. Mislim da je to sljedeći strateški važan zadatak, da se otkloni i taj oblik diskriminacije, da rješavanje boračke populacije bude isključivo pod pritiskom i samo za određene kategorije. Pravda za sve, ono što treba da zaživi je pravna država. Sve ostalo je lako.”