Kako 100 KM može biti alternativa za radničko pravo – topli obrok i regres?

Topli obrok i regres za radnike u javnoj upravi nemaju alternativu, osim ukoliko alternativa nije 100 konvertibilnih maraka. Tako je sudeći po postupku Sindikata uprave Republike Srpske. U zamjenu za avgustovsko povećanje i obećanje da će do novog rasta plata doći u januaru i aprilu naredne godine pristali su na sporazm sa Vladom Republike Srpske. Ovim je za sve radnike u javnom sektoru verifikovano i vanredno usklađivanje plata od 10% koje im sljeduje već u ovom mjesecu.

Zvuk pečata, listanja papira i potpisivanja odjekivao je prostorijama Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sindikalci su stavili potpise pored potpisa ministara pa više nema prepreka rastu plata u javnom sektoru.

“Od prvog maja ide povećanje za sve zaposlene od 10%. Od prvog avgusta 2022. ide povećanje od 100 KM za sve zaposlene u javnom sektoru koje će se iskazivati kroz koeficijent na platu”, objasnila je Senka Jujić, ministarka uprave i lokalne samouprave RS.

Ali to nije sve – plata će rasti i početkom 2023. onima kojima u tom trenutku bude niža od prosječne, a svima dodatno u aprilu naredne godine u iznosu koji će zavisiti od inflacije i snage budžeta. Uz to “ali”, posebno je važno još jedno “ali”.

“Predstavnici reprezentativnih sindikata, zbog činjenice da ne bi došlo do ugrožavanja važećeg sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, potpisivanjem ovog sporazuma odustaju od zahtjeva za vraćanje prava i posebno iskazivanje toplog obroka i regresa za zaposlene u javnom sektoru”, saopšteno je.

Dakle ništa od interpelacije koju je Sindikat uprave koji predvodi Božo Marić zahtijevao, insistirajući na sprovođenju zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, koja je obavezala Vladu da radnicima obezbijedi zakonom garantovano pravo na topli obrok i regres.