Kako je između Kaknja i Viskog zaustavljena kolona JNA i oduzeta velika količina naoružanja

18. maja 1992. godine u tjesnacu Maćuh, između naselja Papratnica (Kakanj) i Seoča (Visoko) zaustavljena je marševska kolona Jugoslovenske armije koja je napustila kasarnu Bilmišće u Zenici.

U koloni se nalazilo desetine oružjem i municijom natovarenih vozila.

Kolonu su zaustavile jedinica OpŠTO Visoko, Manevarska četa SJB Visoko (kasnije Tufina četa) koja je izvršila zaprečavanje puta i zaustavljanje kolone, zatim jedinica Općinskog štaba TO Kakanj, Četa “Bosna”, jedinica Vojne policije, policajci Stanice javne bezbjednosti Kakanj i mjesne jedinice rejonskih štabova Patriotske lige.

Na kolonu se nije oružano djelovalo. Oduzeta je izvjesna količina oruđa, oružja i municije, u čemu su jedinice branilaca BiH oskudijevale. Ovo oružje će poslije biti presudno za odbranu područja Centralne Bosne.

Prema podacima iz Monografije “Kakanj u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godina”, u OpŠTO Kakanj službeno je predato 16 automatskih pušaka, dva puškomitraljeza 7,9 mm M-53, dva ručna bacača M-57. Zatim motorna vozila: TAM-150, TAM-110 i šestotonska autocisterna.

Pored ovih materijalno-tehničkih sredstava, još je zaplijenjeno i u OpŠTO Kakanj završilo: jedna haubica 105 mm, dva brdska topa 76 mm (ZIS), šest protivavionskih topova PAT 20/3.

Od municije zaplijenjeno je 7.280 metaka 7,62 mm, 78.300 metaka 7,9 mm, 10.200 komada metaka 12,7 mm, 10 komada tenkovskih mina TMA-2, šest komada minobacačkih mina 120 mm, dva ručna raketna bacača 64 mm (zolja), 32 komada protivpješadijskih rasprskavajućih mina, 42 komada mina tromblonskih kumulativnih, 200 komada trotilskih metaka po 200 grama, 4.000 metara minerskog kabla, tri radioprenosna uređaja RUP 33 i tri RUP 2/2K, dva puškomitraljeza M-53 i dva ručna bacača M-57, trideset komada ručnih bombi M-75, i dosta druge inženjerijske i intendantske opreme.

Jedinica OpŠTO Visoko, Manevarska četa SJB Visoko (kasnije “Tufina četa”), koja je izvršila zaprečavanje puta i zaustavljanje kolone, zaplijenila je: 750 automatskih pušaka, 90 pištolja, 2 haubice H-105 mm, 3 protiv-avionska topa PAT 20/3 mm, 50 “Zolja”, 36 lansera RBR 90 mm, veću kolićinu razne municije, 2 motorna vozila TAM-150, 2 motorna vozila “Pinz gauer”, 1 šleper “Raba”, 5 IC uređaja”.