Kako zaustaviti odlazak ljudi iz BiH: Ministri će do marta razmišljati o tome

Deset miliona KM raspoređuje se općinama i gradovima po principu solidarnosti i to za 80 općina i gradova u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime finansijske pomoći

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici usvojila odluku o izradi demografske strategije razvoja i oporavka FBiH. Kako je rekao Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, Vlada je prethodno usvojila inicijativu koju je Ministarstvo na čijem je čelu podnijelo u vezi s izradom strategije.

TROŠENJE NOVCA
– Imenovana je radna grupa i održano je nekoliko sastanaka. Strategija je važna za kompletno društvo, s obzirom na to da svjedočimo tome da, prema svim pokazateljima, kao društvo nestajemo. Svi pokazatelji govore da smo društvo koje stari i da smo u Evropi zemlja koja najbrže nestaje. Nadam se da ćemo nakon mnogo godina na federalnom nivou imati strateški dokument koji će nam dati smjernice i preporuke u koji dio društva da ulažemo kako bismo zaustavili negativne trendove kad su u pitanju odliv stanovništva i natalitet. Mislim da je rok mart 2024, kada ćemo imati strategiju demografskog oporavka i razvoja FBiH, koja će nam dati smjernice kako da efikasnije targetiramo mjere i trošimo javni novac, istakao je Delić.

Na prijedlog federalnog Ministarstva finansija, Vlada je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2023. u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti – kantoni i općine u iznosu od 39 miliona KM. Riječ je o finansijskoj pomoći budžetima općina i gradova, te za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

– Sredstva od 10 miliona KM raspoređuju se općinama i gradovima po principu solidarnosti i to za svih 80 općina i gradova u FBiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima. Sredstva od 29 miliona KM raspoređuju se za finansiranje ili sufinansiranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog javnog poziva, te na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima. Vlada će sa načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, saopćeno je nakon sjednice.

Raspodjela ovih sredstava je izvršena na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2023. Ministarstvu finansija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”, te Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstva utvrđenih budžetom FBiH za 2023. “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti”, općine i gradovi.