Kantonalne vlasti: Milion maraka za puške i pištolje, te 630.000 KM za “marice” i vozila

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas prijedloge uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioca te izmjene Uredbe o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica, kojima su uvećana prava te populacije.

-Kada je u pitanju Uredba o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, izvršili smo dvije izmjene – povećanje sa dosadašnjih pet na šest KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama, a druga izmjena odnosi se da ćemo, sada, posmatrati samo prihode korisnika prava.

Sredstva za policiju
A ne, kao što je bilo do sada, cijelog njegovog domaćinstva. S tim da se i to mora ograničiti, tako da će to ograničenje, sada, glasiti na jednu prosječnu plaću. Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći odnosi se na brisanje stava 2, u članu 2, a kojim je bilo onemogućeno pravo na ostvarivanje vanredne novčane pomoći korisnicima kantonalne egzistencijalne naknade – kazao je ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica (DF).

Radom na terenu, istakao je, došli su do saznanja “da su baš ti ljudi u najvećoj potrebi za ostvarivanje vanredne novčane pomoći”. Vanredna novčana pomoć ostaje na istom iznosu – do 1.000 KM.

Vlada je danas usvojila Program utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu.

– Budžetom su planirana sredstva od 73,6 miliona KM i veća su za 12,3 miliona KM, u odnosu na budžet iz 2023. godine. Kada su u pitanju kapitalna ulaganja, ona su oko 3,5 miliona KM i veća su za 1,6 miliona KM u odnosu na kapitalna ulaganja iz 2023. godine – kazao je resorni ministar policije Emir Vračo.

Nabavka vozila
U sklopu kapitalnih ulaganja, najavio je, bit će nabavljeni pištolji i puške, odnosno bit će zanovljeno naouružanje u policijskim stanicama u tom kantonu, a za što su planirali oko milion KM.

Planirana je i nabavka šest putničkih vozila te tri kombi vozila za privođenje osoba, za što će biti utrošeno oko 620.000 KM.

– Planirali smo i nabavku stacionarnih radara, u iznosu od 250.000 KM; dva mobilna radara za 65.000 KM, alkometara za 65.000 KM, opremu za testiranje naših kadeta 107.000 KM.

S obzirom da smo testiranja do sada radili u Kantonu Sarajevo, za nekih 100 policijskih službenika, plaćali smo 20.000 do 30.000 KM. Po prvi ćemo put, znači, testiranja raditi u ZDK – najavio je ministar Vračo.