KCUS uvodi prekovremeni rad kako bi se smanjile liste čekanja, ali i discipliniralo nesavjesno osoblje

Posebno se to odnosi na radnike koji su iz različitih razloga prekinuli radni odnos na KCUS-u, a na čija mjesta prethodna uprava nije upošljavala nove ljude, iako je Zavod uredno uplaćivao novac za njihove plate

KCUS je još prije mjesec uveo sistem elektronskog naručivanja preko platforme ZZOKS eNarudžbe, koja olakšava i ubrzava proces zakazivanja termina za preglede na KCUS-u.

Kako je objasnio v. d. director KCUS-a Alen Pilav, ovaj sistem ljekarima omogućava da pacijentu, odmah prilikom pregleda, direktno zakažu termin za daljnje preglede i pretrage na KCUS-u.

Dodao je da su time pacijenti su pošteđeni dodatnog napora i samostalnog zakazivanja termina.

“Ovo je jedan od načina na koji pacijentima želimo olakšati i ubrzati proces liječenja”, istakao je direktor.

Rezultati su više nego zadovoljavajući jer je, kako kaže, na hiljade pacijenata dobilo termin na ovaj način. Projekt je za sada implementiran na 16 klinika, a svakodnevno se u sistem uvezuju dodatne klinike. Uputnice preko eNaručivanja koristi 30 ambulanti, 54 kalendara su implementirana i definisana, kalendar narudžbi je u 24 dijagnostička kabineta DIP-a i ostalih lokacija, educirano je više od 100 korisnika.

Usluga je dostupna samo u Kantonu Sarajevo
“Za sada je ova usluga dostupna za pacijente iz Kantona Sarajevo, ali se nadamo da će se saradnja uspostaviti i s drugim kantonima.

Kao i svaki novi projekt i u ovome smo tokom implementacije naišli na određene poteškoće, koje u hodu rješavamo i trudimo se da pacijenti ne ispaštaju zbog toga. Imali smo određeni broj slučajeva da su na klinike dolazili pacijenti koji su ranije naručeni za kontrolni pregled određenog dana, ali bez tačne satnice termina. To je predstavljalo dodatno opterećenje za doktore, čiji termini su bili maksimalno popunjeni, pa nisu uvijek mogli izaći ususret i primiti sve dodatne pacijente”, poentira Pilav.

Međutim, dodaje, s klinikama su dogovorili da pronađu način da prime sve pacijente koji su naručeni na kontrolne pregleda u ovom prelaznom periodu, ukoliko za to imaju dovoljno kapaciteta. Ovaj problem je privremenog karaktera jer se novi termini kontrolnog pregleda već naručuju preko eNarudžbe s tačnim datumom i satnicom.

“Kako bismo što prije riješili ovaj problem, ali i skratili liste čekanja, sa uposlenicima određenih klinika smo dogovorili uvođenje prekovremenog i rada vikendom. Ovaj vikend će se već raditi na Klinici za radiologiju, zahvaljujući ljekarima, medicinskim tehničarima i inžinjerima radiolgije koji su pristali da rade prekovremeno u interesu pacijenata”, napominje direktor KCUS-a.

Pored olakšanja koje ova platforma pruža pacijentima, ističe da ona pruža i veću transparentnost rada, kako kod dodjeljivanja termina, tako i pregled rada ljekara, ambulanti i iskorištenosti medicinske opreme. Termini se više ne zakazuju u tekama, gdje se između redova moglo ubaciti neko ime, kao i što se mogao ostaviti prazan sat ili dan bez pregleda za obavljanje privatnih poslova nesavjesnih uposlenika.

Discipliniranje onih koji izbjegavaju obaveze
“Uz ovaj program to nije moguće jer veliki broj osoba ima uvid u raspored termina i mogućnost dogovaranja svakog termina koji ostane upražnjen. Svaki ljekar mora obaviti tačan broj zakazanih pregleda za taj dan, tako da nema potrebe za dodatnim nadzorom i kontrolom njihovog rada. Većina uposlenika je i bez toga savjesno, odgovorno i profesionalno obavljala svoje zadatke, ali se na ovaj način disciplinira mali broj onih koji su pronalazili načine da izbjegnu svoje obaveze”, upozorava Pilav i dodaje da je jedan od razloga za duže liste čekanja nedostatak, kako medicinskog tako i nemedicinskog osoblja. Posebno se to odnosi na radnike koji su iz različitih razloga prekinuli radni odnos na KCUS-u, a na čija mjesta prethodna uprava nije upošljavala nove ljude, iako je Zavod uredno uplaćivao novac za njihove plate.

“Upravo zato smo u proceduru uputili zahtjev za popunu ovih radnih mjesta, dok ne dobijemo odobrenje za popunu svih nedostajućih uposlenika, polazeći od toga da nam nedostaje više od 200 medicinskih sestara svih nivoa edukacije”, objašnjava Pilav i poentira da uštede na KCUS-u ne smiju biti nauštrb smanjivanja broja radnih mjesta koja se negativno odražavaju na pravovremeno i kvalitetno pružanje usluga liječenja.