Ko će sve svjedočiti u korist Muriza Memića, kojeg je Alisa Mutap tužila za klevetu

Pred sutkinjom Općinskog suda u Sarajevu Milicom Filipović danas je održano pripremno ročište po tužbi Alise Ramić, djevojačko Mutap, koja je tužila Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice.“

Pred sutkinjom Općinskog suda u Sarajevu Milicom Filipović danas je održano pripremno ročište po tužbi Alise Ramić, djevojačko Mutap, koja je tužila Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice.“

Sutkinja je glavni pretres zakazala za 6. mart 2023. godine, kada će biti saslušani vještaci neuropsihijatri koji će do tada sačiniti nalaze o duševnoj boli Alise Ramić, ali i Muriza Memića zbog duševne boli koju je pretrpio ubistvom njegovog sina Dženana, kao i kako je to moglo utjecati na iznošenje činjenica navedenih u tužbi. Svi ostali svjedoci bit će saslušani na pretresu 7. marta.

Zbog velikog interesa javnosti pripremno ročište je, umjesto u kancelariji sutkinje, održano u sudnici. Na ročištu se nije pojavila Alisa Ramić.

Advokat Goran Dragović, koji zastupa Ramić, kao dokaz je uložio CD na kojem je snimak izjave Muriza Memića od 18. oktobra 2019. godine, a koji je skinut sa stranice „Pravda za Dženana“.

Prihvaćeni svi prijedlozi

Predloženo je saslušanje Alise Ramić, kao i njeno neuropsihijatrijsko vještačenje, koje će, prema odluci sutkinje, obaviti vještak Omer Ćemalović. Dragović je predložio i svjedoka Fahrudina Ramića, supruga Alise Ramić.

Advokat Ifet Feraget je uložio dvije presude Kantonalnog suda u Sarajevu i presudu Vrhovnog suda Federacije BiH. Također je zatražio da Sud službenim putem od Tužilaštva Kantona Sarajevo dobavi transkript dokaznog materijala u predmetu bivšeg kantonalnog tužioca Merisa Ćate, a koji se odnosi na posebne istražne radnje provedene u Tužilaštvu, a sve na okolnosti navoda Muriza Memića u odnosu na Alisu Ramić.

Feraget je, također, zatražio da se službenim putem od portala “Klix” zatraže svi komentari, uključujući i one koji su izbrisani, a koji se odnose na tekst pod naslovom „Slučaj Memić, pokrenuta istraga protiv Dalide Burzić, Vahida Ćosića i Ševala Kovačevića”.

Svi prijedlozi su prihvaćeni, kao i oni o saslušanju svjedoka, a Feraget je predložio da se saslušaju Meris Ćato, Josip Barić, Mirza Ploskić, Faris Muzur, Hamza Muzur, Adis Mulaosmanović, Nihad Zorbić, Suvada Sabljica te Arijana i Muriz Memić. Predloženo je i saslušanje Sakiba Memića i Admira Mujanovića, koji bi trebali svjedočiti o porodici Alise Ramić.

Za vještačenje duševne boli Muriza Memića, Feraget je predložio vještaka Muhameda Ahmića.

Među predloženim svjedocima je i zaštićeni svjedok M10 te je sutkinja upozorila da će mu morati skinuti zaštitu, ali da će prilikom njegovog svjedočenja biti isključena javnost.

Advokat Goran Dragović je kazao da je većina dokaza koje je predložio Feraget irelevantna te naglasio da time ne želi umanjiti dimenziju tragedije i duševne boli porodice Memić.

Alisa komentirala izjavu

Na ovu konstataciju reagirao je advokat Feraget, navodeći da im ne trebaju priče o razumijevanju boli, jer su im se dvije godine u sudnici smijali.

Feraget je na početku ročišta iznio prijedlog za prekid postupka. Tražio je da se tužba odbaci kao nepravovremena. Naime, kako je rekao, na screenshotu objave na stranici “Pravda za Dženana” od 18. novembra 2019. godine vidljiv je komentar Alise Mutap na izjavu Muriza Memića.

– Prema pečatu koji se nalazi na koverti proizlazi da je ona predata 13. januara 2020. godine u pošti u Istočnom Sarajevu. Prema dopisu Suda, tužba je zaprimljena 4. februara 2020. godine, iz čega se može zaključiti da je od predaje tužbe pošti u Istočnom Sarajevu do dostavljanja Sudu protekao 21 dan, što je neuobičajeno, kada se zna da pošta iz Istočnog Sarajeva stiže za dva do tri dana – kazao je Feraget, koji je predložio da se provjeri tačan datum prijema, jer zaključuje da je tužba predata pod nekim čudnim okolnostima.

Feraget je, također, predložio da Sud riješi prethodno pitanje, odnosno tačnost navoda iz tužbe, zbog, kako je rekao, opstrukcije iz istrage o ubistvu Dženana Memića od Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a koja je sada predmet istrage Tužilaštva BiH.

– Prethodno pitanje se sastoji u tome da li tuženom kao ocu ubijenog mladića pripada pravo u skladu s Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Istraga mora biti dostupna porodici žrtve u onoj mjeri u kojoj je potrebno radi zaštite njihovih prava. Isto tako, tuženom kao žrtvi pripada pravo da govori o okolnostima pod kojim se desilo ubistvo sina, a imajući u vidu da je Kantonalni sud Sarajevo u dva navrata utvrdio da saobraćajne nesreće nije bilo, jer se nije ni desila, a što je potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH. S obzirom na to da je ZKP-om BiH propisano da samo Tužilaštvo BiH može voditi istragu po ovom pitanju, onda ovaj sud ne može rješavati ovo pitanje, pa smatram da on kao parnični ne može donositi odluku o ovom procesnom pitanju kojim se zadire u istragu Tužilaštva BiH – kazao je Feraget, koji je zatražio da se prekine postupak sve dok se Sud pred kojim se vodi krivični postupak protiv tužiteljice ne odluči o prethodnom pitanju.

Sutkinja je odbila oba prijedloga, s tim da će prilikom donošenja presude odlučivati o pravovremenom primanju tužbe. Sutkinja je utvrdila da krivični postupak ne predstavlja prethodno pitanje u ovoj pravnoj stvari.