Ko je slijep, a ko žmuri pred zakonom?

Uslove za odlazak sa funkcije ispunjava i direktor u Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u BiH Sakib Pleh, čovjek pravosnažno presuđen za krivotvorenje diplome na osnovu koje je došao na poziciju te ustanove. U tome sporno, kako se čini, niko ništa ne vidi, kao ni to da radnici ove ustanove tri mjeseca nisu primili platu.

Ni ko je slijep, ni ko se pravi slijep pred slovom zakona, izgleda da se nikoga ne tiče.

Biti pravosnažno presuđen za krivotvorenje diplome, a raditi posao koji vam je ta, dokazano lažna diploma omogućila, u BiH je moguće.

Pleh: “… to je bilo prije dvije godine.”

N1: Jeste li Vi na osnovu te diplome došli na poziciju direktora?
Pleh: “Jesam.”
N1: I ta diploma se ispostavila kao lažna?
Pleh: “Pa eto, ja sudske odluke ne želim komentarisati.”
N1: I nije bilo sporno za vas da ostanete direktor?

Pleh: “Nije.”
N1: Dakle vi ste sasvim regularno sada direktor, niko nije od nadležnih od vlasti dovodio u pitanje vašu poziciju?
“Pleh: Niko, tako je tako je…”

Pleh nam objašnjava da bi PS BiH morala preuzeti osnivačka prava, zatim zadužiti Vijeće ministara da raspiše javni poziv za imenovanje Upravnog odbora koji bi raspisao javni poziv za imenovanje direktora Biblioteke.

Upravnog odbora nema, pa je bez problema direktor bez diplome a radnici bez plata.

“Radnici biblioteke posljednja tri mjeseca nemaju platu zbog nebrige države, biblioteka od 2002. godine nije budžetski korisnik nijednog nivoa vlasti, niko ne finansira redovnu djelatnost i taj problem s platama se svake godine za ovu 21 godinu pojavljuje u periodu od januara do juna mjeseca, u decembru je bila zadnja plata”, kazao je Pleh.

Biblioteka se finansira zahvaljujući donacijama, javnim pozivima, konkursima, projetktima. Pleh nam kaže da je juče potpisao Ugovor sa federalnim ministarstvom obrazovanja, na iznos od 90 000 KM. Riječ je o javnom pozivu za pomoć institucijama od značaja za kulturu BiH.

“Mi ćemo u maju mjesecu isplatiti sve 4 plate zaostale, ali je problem što sada čekamo”, kaže Pleh.

Dok čekaju da se realizuje Javni pozov za pomoć, radnici će najvjerovatnije razvući pomoć koja je Biblioteci nedavno, za Bajram, stigla od reisa Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića. Zaposleni su dobili novčanu podršku od po 600 KM i paket hrane.

“Ljudi koji tamo rade su u stvarno teškoj situaciji što nije dobro. Slijepi ljudi takođe su nezadovoljni jer sve manje mogzu koristiti usluge biblioteke, nema finansiranja… zvučne knjige miogu naći na internete ali biblioteka je važna zbog Brajevog pisma oni jedini distribuiraju knjige na Brajevom pismu… treba sve uraditi da se biblioteka spasi”, kazao je Fikret Zuko, predsjednik Saveza slijepih FBIH i direktor direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Ko će spasiti biblioteku? Ima li veze težak položaj biblioteke sa lažnom diplomom direktora?

“Gospodin Pleh nije slijepa osoba, nije naš član… Pa, vjerovatno ima veze, neki donatori koji bi dali novac, uložili u projekte, vjerovatno imaju određenu rezervu… ja ne mogu cijeniti šta bi direktor biblioteke trebao ali mislim da to nije dobro, sud je rekao svoje. Meni nije prihvatljivo da zato što je problem sa direktorom c ijela ustanova bude u problemu. Mi kao slijepi nemamo alternativu. Mi ne možemo zato što neće država da finansira Biblioteku za slijepe uzeti da čitamo Mešu Selimovića ili Anu Karenjinu na crnom tisku… ako nema toga mi nećemo nikako moći čitati i to nije ok”, dodaje Zuko.

Da li je državi u interesu da iko čita? Prostoru koji se svađa na tri jezika i pisma i Brajevo je teret. Probleme zaposlenih u ustanovama od državnog značaja, počeli su rješavati vjerski poglavari, privremeno – sadaka je ipak plata za onaj svijet… plata za ovaj, radnicima biblioteke, biće, kažu u maju. Slijedi li ponovo novo iskušenje i test izdržljivosti i odricanja od januara do juna ili će se nešto riješiti po pravu i ovozemaljskim zakonima?