Ko je sve danas dobio fotelju u državnim firmama u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH danas je imenovala Pregovarački tim za vođenje pregovora za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH u sastavu Jasmina Pašić, predsjednik, te članovi Muamer Ćulum i Sanjin Habul (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Draženka Subašić (Ured premijera FBiH), Ernis Imamović i Aida Kovačević (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), Sanel Buljubašić, Amra Ohranović i Sanela Jurišić (JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo), te Vedrana Ćavar i Jelena Bukić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar).

Vlada je dala i prethodna suglasnost Nadzornom odboru Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora – članova Uprave ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine. Na pozicije će Vitomir Dodig za izvršnog direktora za proizvodnju električne energije, Mario Bandić za izvršnog direktora za distribuciju električne energije, Josip Čelar za izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom, Jelena Bukić za izvršnog direktora za ekonomske poslove, Vedrana Ćavar za izvršnog direktora za pravne poslove i Sonja Sušac za izvršnog direktora za razvoj.

Prije toga dana je prethodna suglasnosti Nadzornom odboru za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnih direktora – članova Uprave radi okončanja natječajne procedure.

Sanela Milavić-Repak opunomoćenik za BH Telecom
Za koordinatora za provođenje Akta o malim i srednjim poduzećima iz Federacije BiH (SBA koordinator) za period 2024-2026. imenuje se Sead Džiho.

Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje kojim se Admir Mujanović imenuje za člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA, na razdoblje od dvije godine.

Danas je doneseno rješenje kojim se Željko Škarica imenuje za koordinatora za reformu javne uprave u ime Vlade Federacije BiH. Prethodno je razriješen dužnosti dosadašnji koordinator, zbog sticanja zakonom propisanih uslova za odlazak u penziju.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.