KO SMIJE DA POSJEDUJE GASNI PIŠTOLJ, A KADA POLICIJA KAŽNJAVA?

Često se iz policijskih uprava saopštava da je prilikom redovnih kontrola pronađen i oduzet gasni pištolj ili drugo slično oružje, a osobe kod kojih je pronađeno takvo oružje mogu da budu i kažnjene.

Istražili smo kakve su kazne i u kojim to slučajevima policija može da kazni osobu kod koje je pronađeno gasno oružje.
Kakvo je to gasno oružje?

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pojasnili su nam da je Zakonom o oružju i municiji propisano gasno oružje. Tu spadaju gasni pištolj, gasni revolver, gasna puška i dr. naprave, koje pod pritiskom barutnih gasova ili sabijenog gasa raspršuju neškodljive nadražljive tvari za onesposobljavanje, koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan učinak.

Ko može da nabavi gasno oružje?

Navedeno oružje pripada kategoriji “C“ i isto može nabaviti lice starije od 21 godinu, pravna lica i preduzetnici, bez prethodnog odobrenja nadležnog organa.

“Dakle, nabavljanje i posjedovanje gasnog pištolja nema posebna ograničenja niti uslove, osim starosne granice i obaveze da se nakon nabavljanja oružja, isto uz dokaz o porijeklu, u roku od 8 dana prijavi nadležnom organu, kao i obaveze ovlašćenog prodavca da obavijesti nadležni organ da je izvršio prodaju oružja”, pojašnjavaju iz MUP-a Srpske.

Kazne

Što se tiče kaznenih odredbi, Zakon o oružju i municiji propisuje novčane kazne za fizička i pravna lica. To su uglavnom kazne, koje su propisane zbog neprijavljivanja oružja nadležnom organu i starosne granice.

Prema Zakonu propisane kazne su:

za prekršaj fizičkom licu koje nabavi, drži i nosi oružje ”C” kategorije bez prijave nadležnom organu, kao i prekršaj licu koje proda oružje ”C” kategorije licu mlađem od 21 godinu propisana je novčana kazna u iznosu od 300 KM do 500 KM.

Za navedene prekršaje, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja;
za prekršaje pravnih lica koja nabave gasno oružje bez prijave nadležnom organu, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM, a za prekršaj ovlašćenog prodavca koji ne obavijesti nadležni organ o prodaji oružja ”C” kategorije propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 KM do 10.000. Za navedene prekršaje pravnih lica, izriče se i novčana kazna odgovornom licu u pravnom licu.

“Takođe, pored navedenog, članom 16. Zakona o javnom redu i propisan je prekršaj za neovlašćenu upotrebu oružja i novčana kazna u iznosu od 400 KM do 1.200 KM ili kazna zatvora do 40 dana, a pod neovlašćenom upotrebom oružja, smatra se: ispaljivanje hitaca iz oružja, pokazivanje oružja na javnom mjestu, ili rukovanje oružjem na način kojim se može izazvati zastrašivanje ili uznemirenost građana”, zaključili su iz MUP-a RS za Banjaluka. com