Komisija za vrijednosne papire FBiH nastavlja razotkrivati kriminal, tužilaštvu prijavili i svog člana

Predsjednik Komisije za vrijednosne papire FBiH Adnan Zukić potvrdio je da su podnijete brojne krivične prijave zbog brojnih nezakonitosti u trgovanju dionicama.

Zukić je u intervjuu za poslovni portal Akta govorio o radu Komisije, koja je vitalna za ekonomiju i investicije, te općenito o tržištu vrijednosnim papirima u FBiH.

Govoreći o slabom prometovanju na Sarajevskoj berzi, Zukić ističe da je uočljiv pad, ali da je to i prilika.

“Iako stabilno, stanje na tržištu vrijednosnih papira već duži vremenski period stagnira. Vrijedi pomenuti da je u 2022. godini na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren ukupan promet od 383.737.986,74 KM, što je za 19,5% više nego u 2021. godini, kao i da je vrijednost tri od pet berzanskih indeksa porasla u prethodnoj godini. Činjenica jeste da tržište vrijednosnih papira u Federaciji BiH karakteriše ograničena ponuda tržišnog materijala te da se instrumenti tržišta vrijednosnih papira ne koriste dovoljno za potrebe generisanja kapitala dioničkih društava. Smatramo da to ne ukazuje na mogući kolaps nego nudi priliku za dalji razvoj.

Značajno ubrzavanje razvoja tržišta kapitala bit će moguće ukoliko se postigne konsenzus kod svih donosilaca odluka na nivou Federacije BiH te se usvoje ranije podnesene inicijative od strane Komisije i ostalih učesnika na tržištu kapitala. Tu prvenstveno mislimo na inicijative usmjerene ka uvođenju poreskih olakšica za investiranje u penzione fondove i zakonsko omogućavanje investiranja javnih sredstava u investicijske fondove koji posluju u entitetu Federacija BiH. Veći promet na tržištu značit će i novu poslovnu priliku za sve učesnike na tržištu, a samim tim i za profesionalne posrednike koji su proteklih nekoliko godina značajno reducirali obim poslovanja. Nadalje, neophodno je postepeno vraćati povjerenje u tržište kapitala na način da se malim investitorima odnosno građanima omogući investiranje na inostrana tržišta kapitala putem novih društava za upravljanje fondovima i investicijskih fondova. Ovdje se prvenstveno misli na strane investicijske fondove sa dugom historijom koji bi bili osnovani na teritoriji Federacije BiH i koji bi omogućili malim ulagačima da jednostavnije pristupe stranim tržištima kapitala. Činjenica je da domaće berze ne nude dovoljno tržišnog materijala”, naveo je Zukić.

On je odgovorio i na prozivke Grupe društava za upravljanje fondovima koja kaže da Komisija urušava poslovanje investicijskih fondova.

No, Zukić smatra da je napad rezultat krivičnije prijava koje je Komisija podnijela Tužilaštvu. Kako je Raport već pisao, jedna od značajnijih prijava koje je Komisija podnijela jeste ona protiv biznismena Muje Selimovića kojeg optužuju za kriminal težak više od sto miliona KM.

“Komisija je u okviru svojih nadležnosti kao jedan od bitnih prioriteta u narednom periodu, postavila uspostavljanje partnerskih odnosa sa svim zakonskim predstavnicima sudionika na tržištu kapitala. Bitno je istaći da je Udruženje društava za upravljanje fondovima koje navodite, bilo u obavezi u proteklom periodu usaglasiti Statut i druge opće akte sa odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, te pribaviti prethodnu saglasnost Komisije na Statut i druge opće akte kako bi potvrdilo legitimitet djelovanja, kako Udruženja tako i članova i organa Udruženja radi zastupanja interesa svojih članova pred Komisijom. Nažalost, navedeno Udruženje nije ispunilo svoju zakonsku obavezu niti nakon što mu je Komisija izdala upozorenje sa nalogom za postupanje. Shodno tome, budući da Udruženje ne posjeduje Statut na koji je data saglasnost u skladu sa članom 211. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, nema organe koji su izabrani u skladu sa propisanim, posljedično nema ni legitimitet za komunikaciju sa Komisijom niti kao takvo može zvanično zastupati interese društava.

Na osnovu provedenog nadzora nad poslovanjem četiri društva za upravljanje fondovima, Komisija je utvrdila brojne nezakonitosti te je nadležnom tužilaštvu podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv ovlaštenih lica u tri društva za upravljanje fondovima. Imajući na umu sve navedeno, nije teško zaključiti zbog čega se predstavnici pojedinih fondova u javnosti oglašavaju navodeći neutemeljene i zlonamjerne tvrdnje na račun rada Komisije.

Želim naglasiti da Komisija stoji na raspolaganju svim nadležnim organima i da će na najkvalitetniji mogući način ostvarivati saradnju u svim predmetima nadzora koje provodi na tržištu vrijednosnih papira”, kaže Zukić.

No, zanimljivo je da je Zukić kazao da će nastaviti raditi na prijavljivanju kriminala, a ističe i da su prijavili svog člana.

Iako ga nije imenovao, prema saznanjima Raporta prijavljen je Matej Živković.

“Nadzor nad poslovanjem učesnika na tržištu vrijednosnih papira je ključna funkcija Komisije kao vrhovnog regulatora tržišta kapitala. Jedan od mogućih ishoda provedenih redovnih i vanrednih, posrednih i neposrednih nadzora jeste poduzimanje mjera iz nadležnosti Komisije, te podnošenje prekršajnih prijava, naloga ili izvještaja o počinjenim krivičnim djelima. Osim dva izvještaja o kojima smo proteklih mjeseci izvijestili javnost, Komisija će i u periodu koji slijedi u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima kontinuirano raditi na rasvjetljavanju nezakonitih radnji na tržištu kapitala te u slučaju utvrđenih nezakonitosti nadležnim organima dostavljati informacije, ili izvještaje o počinjenim krivičnim djelima.

Također, bitno je istaći da je Komisija nadležnim tužilaštvima uputila i Izvještaj protiv jednog od članova Komisije i to zbog postojanja osnova sumnje da je kao član grupe za činjenje krivičnih djela počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav. 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, krivično djelo iz člana 387. stav 2. a u vezi sa stavom 1. KZFBiH (Nesavjestan rad u službi), te krivično djelo iz člana 349. stav 2. KZFBiH (Sprečavanje dokazivanja), krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. KZFBiH, a u vezi krivičnog djela Organizovani kriminal iz člana 250. KZ BiH.

Ovime aktivnosti Komisije na rasvjetljavanju nezakonitih radnji na tržištu kapitala nisu okončane”, zaključio je Zukić.