KONAČNO ODLUČENO Naloženo uklanjanje zidova opasnih po građane na spornoj marindvorskoj zgradi, rok za početak radova 5 dana

Nakon pribavljenih mišljenja i konsultacija s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, postupajući federalni građevinski inspektor danas je donio odgovarajući upravni akt – rješenje, a povodom urušavanja nacionalnog spomenika “Graditeljska cjelina-mjesto i ostaci industrijskog postrojenja (električne centrale)” na lokalitetu Marijin Dvora, općina Centar Sarajevo.

Rješenjem je vlasniku tog nacionalnog spomenika naložena demontaža zidnih struktura industrijskog postrojenja objekta do visine cca 1,5 m od kote okolnog terena, čime će se istovremeno osigurati zaštita života ljudi i zaštita mjesta i ostataka kulturnog naslijeđa.

Rješenje je doneseno po službenoj dužnosti, temeljem člana 90. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, člana 13. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, članova 117. i 118. Zakona o inspekcijama FBiH i člana 200. Zakona o upravnom postupku.

Nakon demontaže zidnih struktura, naloženo je montiranje čeličnog plašta po kruni preostalih zidova, s ciljem zaštite ostataka zidnih struktura od vremenskih uticaja.

Rok za početak radova na demontaži je pet dana od dana prijema rješenja, a vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je poduzeti mjere za otklanjanje opasnosti i do otklanjanja opasnosti označiti građevinu kao opasnu, u skladu s članom 77a Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH.

Radovi će se izvoditi pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, koji je nadležan za obavljanje poslova iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, odnosno arhitekte konzervatora, saopćeno je iz Kabineta direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP).

Kako iz ove uprave podsjećaju, nakon što je 5. marta došlo do urušavanja južnog dijela zapadnog krila objekta nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci industrijskog postrojenja (električne centrale) na Hisetima, postupajući federalni građevinski inspektor je narednog dana, 6. marta izvršio inspekcijski nadzor u kojem je konstatovano da je urušen dio objekta u širini od cca 30 m na gornjem, do cca 20 m na donjem dijelu objekta.

– Objekat je u dosta lošem fizičkom stanju, a federalni građevinski inspektor je u više navrata u proteklom periodu postupao i nalagao mjere za osiguranje građevine od obrušavanja – navodi se, između ostalog, u saopćenju.