KRIŠTO URGIRALA HDZ-u i SNSD-u se žuri da sruše CIK: Stigao im je odgovor iz Suda BiH

Bivši članovi CIK-a bliski SNSD-u pokrenuli tužbe još 2020, ali su se malo „izgubili“ u pravnim procedurama

Dok sprega HDZ i SNSD, koja je okosnica državne vlasti, sve čini, koristeći se blokada i rupama u sistemu, da spriječi finansiranje predstojećih Općih izbora, uporedo se još uvijek vodi sudska bitka da se ospori trenutni sastav Centralne izborne komisije BiH u kojoj nema kadrova navedene dvije stranke.
Sudeći prema aktu kojeg je zamjenica Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Borjana Krišto (HDZ BiH) dobila od Suda BiH ne ide im od ruke. Krišto je tražila od Suda BiH informaciju o tome zašto još uvijek nema epiloga nakon pokrenute tužbe protiv aktuelnog saziva CIK-a.

Naime, bivši članovi CIK-a bliski SNSD-u, a to su Novak Božićković, Branko Petrić i Sanja Stanimirović pokrenuli su tužbe 2020. godine kojim se osporava akt zastupničkog doma o izboru i prestanku dužnosti članova CIK-a.
Podsjetimo, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 11. marta 2020., usvojena je odluka prema kojoj zbog isteka mandata funkcija prestaje Ahmetu Šantiću i Suadu Arnautoviću iz reda Bošnjaka, te Branku Petriću i Novaku Božičkoviću iz reda srpskog naroda. Na dvije ove pozicije, izabrani su ponovo Ahmet Šantić i Suad Arnautović iz reda Bošnjaka, a umjesto Petrića i Božičkovića izabrani su Vanja Bjelica – Prutina i Jovan Kalaba iz reda srpskog naroda.
Sam Petrić „lutao je“ u ovom pravnom procesu jer je prvobitno podnosio žalbe, a pošto je upravni spor trebao je podnijeti tužbu.
U odgovoru na poslaničko pitanje Borjane Krišto iz Suda BiH je navedeno da su predmeti navedena tri bivša člana CIK-a spojeni, te su prošli fazu pripreme.

– Dva puta je od tužene strane traženo da dostavi spise predmeta, a koji su sudu dostavljeni tek nakon drugog traženja, i to četiri mjeseca nakon prvog traženja. Komisija za izbor i imenovanje CIK-a dostavila je ddoatnu dokumentaciju tek 24. 3. 2022. Shodno navedenom predmeti još uviejk nisu okončani, nalaze se kod postupajućeg sudije i bit će riješavani prema redoslijedu – navedeno je u Sudu.