LDS: Saopćenje za javnost

Glavni odbor Liberalno demokratske stranke BiH, na svojoj sjednici održanoj u Ilijašu, analizirao je trenutnu političku situaciju i donio slijedeće zaključke:

Zahtijevamo od lidera poltickih stranaka sa potrebnim brojem mandata u Parlamentarnoj Skupštini BiH, da hitno, a najkasnije do kraja ove kalendarske godine osiguraju usvajanje promjene Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona BiH u skladu sa presudom Suda za ljudska prava iz predmeta Sejdic-Finci.

Nakon usvajanja ovih izmjena potrebno već u januaru slijedeće- 2012 godine raspisati Vanredne izbore za one nivoe vlasti na koje se odnosi Presuda. Vanredni izbori trebaju biti provedeni najkasnije do 31.03.2012.

Zadužuju se izabrani zastupnici LDS na svim nivoima vlasti da u Općinskim vijećima, Kantonalnim skupstinama, te u Domu naroda F BiH, na prvom narednom zasijedanju pokrenu ove inicijative.
Paralelno sa ovim aktivnostima članovi i simpatizeri LDS-a pokrenut će prikupljanje potpisa građana za ovu inicijativu i predloženi tekst promjene Ustava BiH koji je ponudio LDS.

Glavni odbor LDS BiH smatra pogubnim po bosanskohercegovački put u evro-atlanske integracije i EU nemogučnost formiranja Vijeća ministara posebno zbog činjenica da će do kraja godine cijeli region biti nepovratno na putu ka EU a BiH potpuno izvan njega bez ijedne definirane i potpisane granice sa svojim susjedima.

GO LDS je sa zadovoljstvom pozdravio trend jačanja stranke na lokalnim nivoima i primjetan priliv novih članova, smatrajući to dokazom raspoloženja stanovnika Bosne i Hercegovine prema idejama ozbiljne integracije BiH u EU.

Press služba LDS BiH
Sarajevo. 28.11.2011.g.

(VisokoIN)