LOST IN TRANSLATION Novi Zakon o javnim nabavka i zbog lošeg prevoda sa engleskog jezika

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) 25. maja razmatraće u drugom čitanju i skraćenom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj zakonski prijedlog, koji bi poslanici trebali da razmatraju u drugom čitanju, jedan je od prioriteta koje BiH treba da ispuni prema mišljenju Evropske komisije, a podrazumijeva usklađivanje ove oblasti sa pravnom stečevinom Evropske unije. Predlagač je Vijeće ministara.

Razlozi za donošenje ovog Zakona sadržani su sljedećim činjenicama: jedan od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu; – daljnja harmonizacija sa direktivama što je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

“Strategijom razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godina predviđen je da se donesu izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Pet i pol godina od početka primjene Zakona o javnim nabavkama, kao i analizom efekata primjene Zakona, uočeni su određeni problemi u primjeni pojedinih odredbi Zakona, te u cilju otklanjanja istih, kao i pojednostavljivanja postupaka javne nabavke, potrebno je izmijeniti one dijelove koji su u primjeni identifikovani kao problem.

Ovim Zakonom ispravljaju se tehničke greške, koje su uočene, a koje su nastale kao rezultat velikog broja amandmana i lošeg prevoda sa engleskog jezika. Harmonizacija antikorupcijskih mjera, te povećanje transparentnosti, kroz objavu planova nabavki na jednom mjestu, praćenje realizacije ugovora, kao i svih promjena vezano za realizaciju ugovora, jer su stvorene pretpostavke za sve objave definisane Zakonom idu na Portal javnih nabavki.

Profesionalizacija u oblasti javnih nabavki kroz detaljnije definiranje službenika za javne nabavke. Naime, pojam službenika za javne nabavke se detaljno razrađuje, kao i edukacija koja je u nadležnosti Agencije za javne nabavke”, navodi se u obrazloženju.