Mirza Ganić kandidat SDA za gradonačelnika Visokog

Visoko zaslužuje i može puno puno bolje, zato je naš kandidat i naš izbor premijer Mirza Ganić!

Izvršni odbor SDA Visoko na svojoj sjednici jednoglasno je izabrao magistra tehničkih nauka Mirzu Ganića, premijera Zeničko – dobojskog kantona i predsjednika SDA Visoko za kandidata za gradonačelnika Grada Visoko na Lokalnim izborima 2020. Za nosioca liste za Gradsko vijeće Visokog izabran je magistar Esad Semić – Lera, istaknuti član SDA i ugledni privrednik iz Visokog.

Narod Visokog je zahtijevao najboljeg kandidata i sasvim je jasno da je to naš predsjednik Mirza Ganić. Od kako je kao v.d. predsjednika prije tri i po godine preuzeo upravljanje Strankom, Mirza Ganić je u potpunosti opravdao povjerenje, obnovio njen rad, unio novu energiju i ojačao je iznutra. Nakon što je 2018. godine izbran za predsjednika SDA Visoko, iste godine SDA je postigla odlične rezultate na Općim izborima, a Mirza Ganić je pobijedio, ušavši kao zastupnik u Parlament Federacije BiH. Odrekvaši se mandata zastupnika, Mirza Ganić je početkom ove godine izabran za premijera ZDK, čime je preuzeo ulogu prvog i najodgovornijeg čovjeka u izvršnoj vlasti Zeničko – dobojskog kantona.

Treba istaći da je premijer Ganić i ovaj put stavio interes naroda ispred vlastitog. Jer, da je polazio od ličnog interesa, sasvim sigurno bi sada sjedio u Federalnom parlamentu. Međutim, on podnosi ostavku i mjesto u Parlamentu je prepustio da bi prihvatio vruć krompir i odgovornost premijera. A, evo sada ponovo će nakon pobjede ako Bog da na Lokalnim izborima podnijeti ostavku i na mjesto premijera ZDK, prihvatiti se odgovornosti gradonačelnika i tako ojačati Visoko. Premijer Ganić ide prvi i ide tamo gdje ga narod najviše treba, a to je osobina lidera, istaknuto je u obrazloženju Izvršnog odbora SDA Visoko.

Kao premijer u Vladi ZDK Mirza Ganić je u cjelosti preuzeo odgovornost, rješavao probleme građana i privrede, a njegov izbor za prvog čovjeka Zeničko – dobojskog kantona pokazao se kao odličan, pogotovo u vrijeme pandemije korona virusa kada je premijer Ganić sa vizijom “borimo se za zdravlje svakog čovjeka i za svako radon mjesto” djelima i sigurnom premijerskom rukom pokazao kako se bori za narod i državu kada je to najpotrebnije.

Upravo zato, naša je procjena da je Mirza Ganić trenutno najbolji kadar koji ne samo SDA već i cijelo Visoko može dati za razvoj našeg Grada i dobrobit svih njegovih građana i naroda, navodi se u saopćenju za medije Izvršnog odbora SDA Visoko.

U obraćanju javnosti tim povodom, premijer Mirza Ganić je kazao da je Visokom potreban gradonačelnik i gradska administraciji koja će rješavati probleme i potrebe svih građana, gradonačelnik koji će biti istinski partner i servis privrede i gradonačelnik koji će voditi politiku ravnomjernog razvoja grada i sela. Ganić je naglasio da gradonačelnik i gradsko vijeće moraju uspostaviti dobru saradnju s višim nivoima vlasti, prije svega sa Zeničko-dobojskim kantonom i Federacijom BiH, kako bi se bolje i kvalitetnije koristile mogućnosti povlačenja sredstava iz budžeta i fondova za poboljšanje stanja u privredi, poljoprivredi, infrastrukturi i svim drugim oblastima važnim za život, rad i privređivanje.

“Nažalost, ali istinito je”, istakao je Ganić, “da moramo Visoko reintegrirati u Ze-Do kanton i Federaciju BiH. Privredu i građane treba rasteretiti nepotrebnih nameta, a posebno sniziti cijene komunalnih usluga, kako bi u kućnim budžetima ostajalo što više sredstava za zadovoljavanje egzistencijalnih potreba”. Najavivši prijeko potrebne promjene prije svega u javnom sektoru koji je nažalost u Visokom na koljenima, Ganić je kazao da su Visokom potrebni školovani i iskusni kadrovi na čelu javnih preduzeća i javnih ustanova, koji će izvršiti finansijsku konsolidaciju i restruktuiranje ovih subjekata, kako bi u punom kapacitetu mogli obavljati funkciju zbog koje postoje. “Nije funkcija javnog preduzeća da neko blizak gradonačelniku bude direktor ili da javna preduzeća služe za razvoj vlastitih firmi”, pojasnio je Ganić, najavivši tako kraj nepotizma i vladavine klana jedne porodice i ljudi bliskih toj porodici.

Premijer Ganić, je rekao da je probleme u lokalnoj zajednici potrebno rješavati sistemski, a razvojni projekti ne smiju nositi dodatni teret ni za građane ni za privredu. “Ilustrativan primjer je projekt proširenja vodovodne mreže na području Grada Visoko, koji je riješio pitanje vodosnabdijevanja određenog broja naselja, ali je donio enormne troškove za vlasnike domaćinstava, jer iznos računa za vodu često premašuje iznos računa za električnu energiju, što je neprihvatjivo”, kazao je Ganić. Primarna funkcija komunalnih preduzeća ne smije biti stvaranje profita na račun građana, nego stvaranje boljih uslova za život i privređivanje u našem gradu sa znatno nižim cijenama komunalnih usluga. Neophodno je mijenjati komunalnu politiku i za ovakve projekte tražiti povoljnije kreditne linije te koristiti raspoložive fondove i budžete viših nivoa vlasti, za što je potrebno uspostaviti partnersku saradnju posebno sa vladama ZDK-a i FBiH.

“Aktuelna vlast više nivoe vlasti doživljava kao političku konkurenciju, a posljedice trpe građani i Grad Visoko”, riječi su premijera Ganića. On je dodao da javna preduzeća i ustanove moraju voditi stručni i iskusni kadrovi kojima je opšti interes ispred svega, što u ovom trenutku nije slučaj. Kao jedan od primjera, najtežih i po zdravlje i opću sigurnost ljudi, naveo je Dom zdravlja Visoko koji je nestručna uprava dovela u tešku krizu i to u vremenu kada ova ustanova ima izuzetno važnu ulogu u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

“Kada je u pitanju privreda, Visoko tradicionalno ima razvijenu malu privredu i poljoprivredu, ali lokalna vlast nije adekvatan servis za privrednike i poljoprivrednike, koji trenutno jedinu značajnu podršku i pomoć imaju sa viših nivoa, posebno ZDK-a. Ako slučajno uporedimo sredstva koja Grad Visoko izdvaja za privredu i poljoprivredu, nažalost, primjetit ćemo da značajno zaostajemo spram drugih općina poput Kakanja koji ima značajno manje potencijale”.

“Zato”, istako je Ganić, “lokalna vlast mora olakšati razvoj privrede, omogućiti povoljne kreditne linije za poduzetnike, ukinuti nepotrebne namete te generalno jačati infrastrukturu i ambijent za privlačenje investicija ili davati podršku domaćim investitorima, prevashodno kroz izgradnju poslovnih zona koristeći prednost kvalifikovane radne snage i izuzetno povoljnog geografskog položaja grada Visoko.”

Premijer Ganić se u svom obraćanju koje u nastavku prenosimo u cjelosti, dotakao i razloga zbog kojih je prihvatio kandidaturu za gradonačelnika. On je istakao da mu je bila velika čast to što je narod tražio od njega da se prihvati ove značajne i velike odgovornosti.

“Moja odluka da služim narodu donesena je davno kada sam ušao u Stranku demokratske akcije kao jedinu istinsku političku stranku koja je potekla iz naroda i koja se bori za narod i državu. Kroz dugogodišnji politički angažman u Stranci demokratske akcije, angažman u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i u Parlamentu Federacije BiH, te angažman u realnom sektoru, a posebno kao direktor Direkcije “BH Telecoma” Zenica, lično sam učestvovao i podržavao brojne razvojne i humanitarne projekte, korisne za cjelokupno društvo. Kruna dosadašnje karijere je pozicija premijera aktuelnog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na koju sam, u dobi od 38 godina, imenovan krajem marta 2019. godine.

Vlada sa mnom na čelu, za relativno kratko vrijeme pokrenula je čitav niz razvojnih projekata u svim oblastima: privredi, poljoprivredi, cestogradnji, socijalnoj politici, boračko-invalidskoj zaštiti, te je otvorila procese rješavanja mnogih otvorenih pitanja u ZDK-u.

Na žalost, u općinama i gradovima u kojima su 2016. izabrani tzv. “nezavisni” općinski načelnici i gradonačelnici, među kojima je i Visoko, projekti Vlade se opstruiraju i usporavaju, te izvrću činjenice kako bi se u javnosti stvorila slika da vlasti ZDK-a ne rade dovoljno na lokalnom ekonomskom razvoju.

Uprkos opstrukcijama, u 2019. i 2020. godini uspjeli smo osigurati sredstva i realiziramo vrijedne razvojne projekte i u ovim općinama i gradovima, pa tako i u Gradu Visoko, potvrđujući da je naš prevashodni cilj stvaranje uslova za bolji život svih građana i razvoj privrede. Saradnja svih nivoa vlasti mora biti bazirana na partnerskim odnosima i povjerenju, a ne političkim podmetanjima i ličnim animozitetima, kao što je to slučaj sa aktuelnom Gradskom upravom i gradonačelnicom Grada Visoko.

Svoje političko i životno iskustvo iskoristit ću za unaprijeđenje općeg ambijenta i napredak naše zajednice te jačanje odnosa sa višim nivoima vlasti, od čega će koristi imati svi koji žive i privređuju u našem gradu.

Ako Visočani žele manje namete, jeftinije komunalne usluge, veći razvoj privrede, veću podršku poljoprivrednoj proizvodnji, niže cijene građevinskih dozvola, veći infrastrukturni razvoj i bolju organizaciju zdravstvenog sistema, na izborima u novembru glasat će za promjene. U protivnom, nastavit će posmatrati kako se otimaju lokalni vodovodi, povećavaju nameti, blokira izgradnja privrednih objekata, vozi po rupama na lokalnim putevima, te kako se pružanje značajnog broja specijalističkih zdravstvenih usluga gasi u Visokom.

Jednostavno, sa svojim timom ljudi ćemo ako Bog da, od novembra ove godine pokrenuti razvoj Visokog i osloboditi ga diktature, jer smatramo da Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!”

BIOGRAFIJA

Mirza /Osman/ Ganić rođen je 16.7.1981. godine u Sarajevu. Diplomski studij završio je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu gdje je stekao zvanje diplomiranog inžinjera saobraćaja i komunikacija, a potom je upisao postdiplomski studij na istom fakultetu i stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti telekomunikacija.

U ranijem periodu obnašao je funkciju predsjednika Asocijacije Mladih SDA Visoko i predsjednika Asocijacije mladih SDA Ze-Do kantona. U dva mandata bio je član Kantonalnog izvršnog odbora, a trenutno je na poziciji predsjednika GO SDA Visoko.

Dva puta je biran u općinsko vijeće Visoko, jednom u skuštinu Ze-Do kantona i dva puta u Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U svom profesionalnom angažmanu između ostalog obavljao je poslove direktora BH Telecoma Direkcija Zenica i profesora stručne grupe predmeta u MSŠ Hazim Šabanović u Visokom.

Aktuelni je premijer Zeničko – dobojskog kantona koji uspješno vodi ovaj kanton već drugu godinu i koji svojim radom pokazuje da Visoko ima kadrove koji su stručni, pošteni i patriote. Svojim radom u kratkom vremenskom periodu osigurao je za Visoko značajna ulaganja u razvoj infrastrukture, podršku različitim institucijama i pojedincima u sveukupnoj vrijednosti od nekoliko miliona konvertibilnih maraka.

Dva puta je biran za člana izvršnog odbora Medžlisa islamske zajednice Gračanica i jednom za člana skupštine medžlisa islamske zajednice Gračanica.

Oženjen je, i otac Amine i Osmana.

Press SDA Visoko

Vezani članci

Otvorena novoizgrađena škola u Goduši

Visokoin.com

Područna škola “Goduša” nije otvorena u najavljenom roku

Visokoin.com

Mirza Ganić dobio podršku, naredne četiri godine vodi SDA Visoko

Visokoin.com

Gradonačelnik Ganić u posjeti ministru unutrašnjih poslova ZDK

Visokoin.com

Mirza Ganić: Visoko je predivni grad s velikim potencijalom!

Visokoin.com

EMIR VRAČO PREUZEO DUŽNOST MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Visokoin.com