Mirza Ganić: Pitanje novinarke Nap.ba bilo je naručeno od onih koji sigurno gube ove izbore u Visokom

Kao što sam i posumnjao, pitanje novinarke www.nap.ba bilo je naručeno od onih koji sada već sigurno gube ove izbore u Visokom ali i u mnogim drugim gradovima i općinama.

Jer da je drugačije, objavili bi cijeli moj odgovor, a ne samo jedan njegov dio. Ovako su samo napravili štetu sebi i svojim političkim nalogodavcima i istomišljenicima.

Radi potpunog, objektivnog i istinitog informisanja javnosti, molim vas da pročitate moj odgovor koji sam poslao u cjelosti:

“Prema planu korištenja godišnjih odmora za 2020. godinu izdato mi je rješenje za korištenje prvog dijela godišnjeg odmora za 2020. godinu obzirom da isti nisam koristio.

Posao mog radnog mjesta je organizovan u skladu sa Zakonom i zakonskim procedurama, a istovremeno sam na poslu kad god se ukazala potreba ili postoji neka vanredna okolnost. Visoko i Zenica nisu daleko, i svaki put kada okolnosti nalažu, ja sam u mogućnosti da veoma brzo reagujem.

U političkoj kampanji gdje sam kandidat za gradonačelnika ne koristim državne resurse za vođenje kampanje, što nije slučaj s aktuelnom gradonačelnicom Amrom Babić koja koristi od službenog vozila, promocije na RTV Visoko, promocije na LCD displejima koji su u vlasništvu Grada, reprezentacije (pokloni, hrana i piće), državni inventar i obavljanja različitih predizbornih aktivnosti u toku radnog vremena, tj. vremena kada je plaćena da radi u interesu građana, a ne svom privatnom interesu. U tom smislu, zbog korištenja javnih resursa u svrhu vlastite političke kampanje gradonačelnica Babić je već nekoliko puta istaknuta kao negativan primjer i od međunarodne organizacije Transparency International BiH.

Dok je ona ove godine svoj godišnji odmor koristila da putuje po Turskoj i Neumu ja sam na svom godišnjem u Visokom. Također, obzirom da živim na selu i da se bavim i poljoprivrednom proizvodnjom, jedan od razloga korištenja godišnjeg odmora su i završni radovi oko ubiranja plodova i pripreme za jesenju sjetvu.”

Ganić: Koristim godišnji zbog jesenje sjetve