MOSTARSKI UNIVERZITET NUDIO LAŽNE DIPLOME: “MOGAO SI KUPITI OD PRAVNIKA DO FARMACEUTA”

Na mostarskom privatnom univerzitetu koji je pretresla SIPA po nalogu Suda BiH, a pod nadzorom državnog tužilaštva naše zemlje zbog sumnje na lažne diplome, studijski programi se organizuju na četiri fakulteta.

Victoria International University, koji je kako smo već pisali nastao spajanjem dva privatna univerziteta “CKM” i “Union”, organizuje studijske programe na četiri fakulteta, ali nudi zanimljiv spektar zvanja uz diplome koje ta visokoškolska ustanova dodjeljuje nakon završenog studija od pravnika, farmaceuta do diplomata.

Tako Fakultet ekonomskih studija organizuje studije koji su fokusirani na Poslovni menadžment, Turizam i hotelijerstvo, Poslovnu informatiku, Računovodstvo i reviziju, te Menadžment u zdravstvu, Menadžment u građevinarstvu i Menadžment u sportu.

Fakultet prava i sigurnosnih studija, izučava oblast prava i sigurnosti inovativnim pristupom kroz smjerove: Civilno zrakoplovstvo, Kriminologija i socijalni rad, Kriminalističko- policijske studije, Pravo i sigurnost i Međunarodno pravo, diplomatija i sigurnost piše Klix.

Fakultet zdravstvenih studija čine studijski programi koji povezuju obrazovanje o zdravlju i zdravom načinu života s prirodom. Pored studija Farmacije, ima i studije pod nazivima Nutricionizam i zdravlje, Sportski trener i Kozmetologija.

Fakultet prometnih studija, usmjeren je na smjer Cestovnog prometa, gdje primarno znanstveno polje čini promet i to sa elementima multidisciplinarnog pristupa.

Organizaciju studijskih programa sporni univerzitet u Mostaru je naveo u svojom portfoliju, a na službenoj stranici je jasno kako se radi o novoosnovanoj visokoškolskoj ustanovi, sa malo podataka, dok su službene stranice univerziteta od kojih je ova visokoškolska nastala izbrisane.

Evidentno je samo, da menadžment ove visokoškolske ustanove u Mostaru predstavljaju rektor Asim Peco, koji je bio prorektor za nastavu na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru i prorektor za međunarodnu saradnju Vladimir Šimović iz susjedne Hrvatske, koji je istu funkciju obnašao i na Univerzitetu modernih znanosti “CKM u Mostaru”.