Moždana aktivnost se nastavlja i nakon smrti?

Moždana aktivnost nastavljena desetak minuta nakon što je osoba proglašena klinički mrtvom zaintrigirala je kanadske ljekare koji su svoja zapažanja evidentirali kod jednog pacijenta na odjelu za intenzivnu skrb, piše Independent.

Kanadski ljekari su potvrdili pacijentovu smrt u skladu s nizom uobičajenih zapažanja, poput nepostojanja pulsa i nereaktivnih zjenica. No njihova testiranja su pokazala da je moždana aktivnost nastavljena. Uočena je ista vrsta moždanih valova kao u stanju dubokog sna.

Naučnici smatraju da je zapažanje zanimljivo jer bi moglo rezultirati novim medicinskim i etičkim izazovima te se iskoristiti u sklopu donacije organa.

Ljekari sa Univerziteta Western Ontario zamijetili su “nalete delta moždanih valova koji su nastavljeni i nakon prekida srčanog ritma i arterijskog krvnog pritiska”.

Treba pojasniti da se, prema učestalosti, moždani valovi dijele u četiri glavne skupine, koje se također nazivaju “stanja mozga”: beta, alfa, theta, delta. Delta valovi su najveće amplitude i najmanje frekvencije. Duboko spavanje bez snova je tipična aktivnost kojom dominiraju delta valovi.

Ljekari ne znaju koja je svrha moždane aktivnosti nakon ustanovljene kliničke smrti te upozoravaju na oprez s obzirom na to da su zaključci izvedeni na temelju vrlo malog uzorka – četiri umiruća pacijenta.

Kod troje od četiri pacijenta mozak je prestao raditi prije nego što je stalo srce. No u jednom je slučaju pacijentov mozak nastavio raditi i nakon prestanka rada srca.

Kod sva četiri pacijenta zabilježena je drukčija aktivnost mozga.

Naučnici su istaknuli da zamijećena moždana aktivnost kod jednog pacijenta nije rezultat greške, s obzirom na to da je sva medicinska aparatura funkcionisala besprijekorno.

Ranije se vjerovalo da sve moždane aktivnosti prestaju minutu nakon smrti. No ti su rezultati utemeljeni na istraživanjima na štakorima.

“Nismo zamijetili delta val minutu nakon srčanog aresta kod bilo kojeg od naša četiri pacijenta”, napisali su kanadski naučnici.

Naučnicima je još uvijek potpuni misterij što se događa s tijelom i umom nakon smrti. U dvjema studijama provedenim prošle godine pokazalo se da se i nekoliko dana nakon smrti nastavlja funkcionisanje gena, na još aktivniji način.