Na području Visokog zabilježeno 39 slučajeva nasilja u porodici

U 2022. godini, na području PS Visoko je zabilježeno 39 slučajeva nasilja u porodici.

Žrtve nasilja su u najvećem broju slučajeva supruge, roditelji i djeca, a počinioci nasilja su najčešće muževi, sinovi i očevi.

Protiv počinilaca nasilja u porodici je, radi postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Nasilje u porodici“, podneseno 39 izvještaja Tužilaštvu, kojima je prijavljeno 39 lica.

Od strane ove PS podneseno je 39 zahtjeva za izricanje zaštitne mjere za nasilje u porodici od strane 39 lica, gdje je od strane Općinskog suda u Visokom izrečeno isto toliko zaštitnih mjera u cilju zaštite žrtvi nasilja.