Narod i pravda traži utvrđivanje odgovornosti za propuste u osiguranju protesta

Klub zastupnika Naroda i Pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP) Ensada Kormana da odmah dostavi informaciju o napadima demonstranata na zastupnike u Parlamentu Federacije BiH Kenana Uzunovića i Elzinu Pirić, ali i novinare koji su izvještavali o dešavanjima na protestima, te o tome zašto isti nisu dobili adekvatnu zaštitu.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je objekat koji se posebno osigurava i za čije osiguranje je direktno nadležna Federalna uprava policije. Brutalni napadi političkih aktivista na zastupnike Kenana Uzunovića i Elzinu Pirić su direktni rezultat nerada policijskih službenika Federalne uprave policije. Klub zastupnika Naroda i Pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podsjeća vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana da u upravi kojom rukovodi, u sastavu Sektora uniformisane policije, postoje Operativna jedinica za podršku i intervencije i Odjeljenje za zaštitu objekata čiji je zadatak, između ostalog, sprečavanje narušavanja i uspostavljanje javnog reda i mira u neposrednoj blizini objekata koji se štite.

Dodatno zabrinjavaju i napadi na novinare koji su samo radili svoj posao, a bili izloženi brutalnim verbalnim, pa i fizičkim napadima.

Propuste kakve smo imali priliku vidjeti na demonstracijama ispred Parlamenta Federacije BiH smatramo nedopustivim. Građani Bosne i Hercegovine imaju razloga biti zabrinuti i sumnjati u sposobnost Federalne uprave policije ukoliko Federalna uprava policije nije sposobna održati javni red i mir ispred štićenog objekta.

Tražimo da se odmah pokrene procedura utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika odgovornih za pripremu planova pojačanog i posebnog osiguranja, saopćeno je iz ove stranke.