Ne kažnjavajte dijete, radite na sebi

Mnogi roditelji su svjesni štetnih posljedica fizičkog i verbalnog kažnjavanja. Oni znaju da vikanje, udaranje i batinanje uče nasilju, uništavaju djetetovo samopouzdanje, stvaraju bijes, otežavaju učenje i kvare odnos između roditelja i djeteta.

Ali znati šta ne raditi samo je prvi korak; roditelji se često pitaju šta raditi umjesto navedenog.

Evo šta stručnjaci savjetuju:

– Primjenjujte Zlatno pravilo. Imajte na umu kako biste željeli biti tretirani kad biste se našli u istoj situaciji kao i dijete. Ljudska priroda je ljudska priroda, bez obzira na starost čovjeka.

– Saosjećajte s djetetovim osjećajima i pokažite mu to. Čak i kad se dječje ponašanje čini iracionalnim, osjećaji i potrebe ispod površine itekako su stvarni djetetu.

– Poštujte djetetove osjećaje kako bi ono znalo da ga razumijete i da vam je stalo i da nikada neće biti odbačeno zbog određenih emocija.

– Zadovoljite potrebu koja je dovela do određenog ponašanja. Ukoliko kažnjavamo konačno ponašanje, potreba koja ostaje nezadovoljena izbijaće na površinu na druge načine sve dok ne bude zadovoljena.

– Kad je god moguće pronađite rješenje u kojem obje strane dobijaju, rješenje koje će zadovoljiti potrebe svih upletenih u problem.

– Uvjerite dijete da je voljeno i prihvaćeno.

– Preusmjerite pažnju sa situacije koja je postala prestresna da bi se odmah riješila, napravite pauzu.

– Dišite. Kad ste pod stresom, trebate više kiseonika, a baš tada češće dišete plitkoo. Čak i nekoliko dubokih udaha može pomoći u smirivanju i pridonijeti jasnijem razmišljanju.