NiP Visoko: TRAŽIMO HITNU SMJENU PREDSJEDNICE GRADSKE IZBORNE KOMISIJE Samre Vračo – sakrila javni poziv za popunu biračkih odbora

OPĆI IZBORI 2022. raspisani su 4.5.2022. godine. Shodno Izbornom zakonu sve općinske i gradske izborne komisije bile su dužne objaviti Javni poziv za popunu rezervnog sastava biračkih odbora. Većina je isto i uradila putem javnih glasila.

GIK Visoko objavio je Javni poziv samo na oglasnoj ploči, u zgradi Gradske uprave, te na taj način prekršio Izborni zakon BiH. Obzirom da je ovako objavljen Javni poziv bio nedostupan široj javnosti na isti se prijavio mali broj kandidata uglavnom članova porodica GIK Visoko i pripadnici vladajuće političke stranke.
U vezi postupanja GIK Visoko, politička organizacija Narod i Pravda je uložila žalbu na kršenje Izbornog zakona na koju do danas nismo dobili odgovor, te smo podnijeli prijavu i CIK-u BiH na netransparentno i pristrasno postupanje GIK-a Visoko, te je žalbeni postupak u toku.

GIK Visoko bez obzira na žalbeni postupak koji nije okončan u CIK BiH, donio je Rješenje o imenovanju Biračkih odbora u kojem se u ime GIK-a iz rezervnog sastava imenuju lica koja su članovi vladajuće stranke i članovi porodica GIK-a, na šta smo ponovo podnijeli žalbu GIK Visoko na koju nismo dobili odgovor.

U ovom trenutku u biračkim odborima GIK Visoko nedostaje 50 članova biračkih odbora i 153 zamjene članova biračkih odbora za koje ne postoji rezervni spisak za popunjavanje.

Smatramo da je predsjednica GIK-a Visoko, Samra Vračo, supruga političkog savjetnika Premijera ZDK i sama članica vladajuće stranke, svojim postupanjem grubo prekršila Izborni zakon BiH i dovela u pitanje održavanje Općih izbora na dan 02.10.2022. godine u Visokom, te tražimo da zbog netransparentnog,pristrasnog rada i nestručnog vođenja aktivnosti izbornog procesa, mora biti HITNO SMIJENJENA od strane CIK BiH.

U namjeri da ispravi grešku, GIK Visoko raspisuje i javno objavljuje Javni poziv kvalifikovanih lica za rezervni spisak za člana biračkog odbora dana 5.9.2022.g. bez roka za prijavu???

Da li će se i do kada prijaviti kandidati koji moraju proći obuku i testiranje te da li će GIK Visoko u razumnom roku uspjeti popuniti više od 200 nedostajućih pozicija neophodnih za održavanje Općih izbora u Visokom?

Narod i Pravda GO Visoko