NOTARI SU ŠTIT NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA: Za razliku od advokata, koji po zakonu zastupaju interese jedne stranke, notari su u…

svakom postupku neutralni i nose dignitet javne službe.

U svijetu gdje pranje novca i financiranja terorizma poprima sve veći zamah, notari su postali bitni čuvari integriteta pravnog sistema. Njihova uloga nije samo ovjera potpisa na dokumentima, već i zaštita vladavine zakona. Zapravo, oni su prvi bedem protiv kriminala. Njihova dužnost nije samo potpisati papir, već provjeriti legalnost, osigurati pravnu valjanost te istražiti bilo kakvu sumnjivu aktivnost ili nepravilnost koja bi mogla potkopati zakonitost.

U globalnom i sve više digitaliziranom poslovanju, u kojem se kriminalne mreže služe sve sofisticiranijim taktikama, notarska identifikacija svih stranaka uključenih u određenu transakciju, provjera autentičnosti dokumenata i dugotrajno arhiviranje podataka je od vitalnog značaja za očuvanje integriteta financijskog i pravnog sustava.

Član 5. usvojenog Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti BiH zadužuje različite obveznike za provedbu mjera, radnji i postupaka. Između ostalih, među obveznike spadaju izričito notari i advokati.

Uspješnost svih aktivnosti se značajno može popraviti, ako se pranje novca oteža dodatnim mjerama. To bi se moglo dogoditi, na primjer, ako bi potencijalni kupci i ulagači, prije kupovine nekretnina ili prije kupovine firmi koje posjeduju nekretnine, morali dokazati ​​porijeklo novca potvrdama o imovini, poreznim prijavama, godišnjim financijskim izvještajima i završnim godišnjim bilansima. Zatim se može ograničiti plaćanje gotovinom, povećati nadzor nad kupoprodajnim ugovorima kod prometa nekretnina ili motornih vozila, kao i kod primanja i davanja pozajmica. Tim mjerama bi se značajno otežalo stavljanje novca stečeno krivičnim djelima u legalne tokove.

 

Evo nekoliko načina na koje notari mogu doprinijeti prevenciji ovih aktivnosti:

  1. Identifikacija stranaka: Notari imaju obavezu provjeriti identitet svih stranaka u transakciji, uključujući provjeru osobnih identifikacijskih dokumenata, kako bi se osiguralo da osobe koje sudjeluju u transakciji stvarno jesu oni za koje se predstavljaju. To osigurava da se transakcije obavljaju između stvarnih osoba ili subjekata te sprječava moguće slučajeve prijevare ili identitetske krađe.
  2. Savjetovanje i informiranje: Notari pružaju stručne savjete i informacije o pravnim pitanjima strankama koje traže njihove usluge. Stručna pomoć i savjetovanje omogućava subjektima da bolje razumiju svoja prava i obaveze te da donose ispravne odluke koje su u skladu s njihovim interesima.
  3. Poštivanje zakonskih propisa: Notari moraju poštovati stroge zakonske propise i standarde u svom radu. To uključuje pridržavanje etičkih normi, zahtijeva za pravilnu dokumentaciju, arhiviranje i izvještavanje o bilo kakvim sumnjivim aktivnostima ili kršenjima propisa.
  4. Sprečavanje prijevara: Notari igraju ključnu ulogu u sprječavanju prijevara i zloupotreba kroz pažljivu provjeru sadržaja dokumenata i identiteta stranaka. Njihova uloga u osiguravanju da se sve pravne transakcije provode transparentno i u skladu s zakonom, pomaže u održavanju integriteta pravnog uređenja.
  5. Autentičnost dokumenata: Notari potvrđuju autentičnost i valjanost različitih dokumenata, poput ugovora, volje, imovinskih transakcija i drugih pravnih dokumenata. Ova potvrda osigurava da dokumenti koji se koriste u različitim pravnim situacijama budu valjani i da se poštuju zakonski zahtjevi.
  6. Provjera porijekla sredstava: Notari imaju odgovornost provjeriti izvor sredstava koji se koriste u transakcijama, posebno u slučajevima velikih financijskih transakcija ili neobičnih financijskih aranžmana. To može uključivati zahtjev za dokumentacijom koja dokazuje legitimnost izvora sredstava.
  7. Prijava sumnjivih aktivnosti: Notari su obvezni prijaviti sumnjive aktivnosti u skladu s važećim propisima i smjernicama. To uključuje situacije u kojima postoji sumnja da su dokumenti ili transakcije povezani s pranjem novca ili financiranjem terorizma.

Za razliku od advokata, koji po zakonu zastupaju interese jedne stranke, notari su u svakom postupku neutralni i nose dignitet javne službe. Stoga imaju jedinstvenu ulogu u borbi protiv svake vrste nepravilnosti, a pogotovo  pranja novca i finansiranja terorizma. Utvrđivanje identiteta stranaka, provjera autentičnosti dokumenata, verifikaciji potpisa i druge notarske ovlasti i odgovornosti su efikasni alati za jačanje pravne države.

Novac stečen na nezakonit način šteti, u pravilu, onima koji svoje profesionalne djelatnosti obavljaju legalno. Kroz ove aktivnosti, notari igraju ključnu ulogu u zaštiti javnih interesa, osiguravajući da pravne transakcije budu zakonite, transparentne i poštene za sve uključene strane. Saradnja notara s nadležnim vlastima i strogo pridržavanje zakonskih zahtjeva, ključni su učesnici u njihovoj ulozi u prevenciji ovih nezakonitih aktivnosti.

(PR Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine)