Novo otkriće u Visokom: U tunelima “Ravne” pronađeni fragmenti keramike

U junu su počela arheološka istraživanja u Bosanskoj dolini piramida, a radovi se izvode u sekcijama novootkrivenih tunela „Ravne 3“ koji su ponudili i brojna interesantna otkrića.
Različiti periodi
– Tokom 2019. godine arheološka istraživanja u tunelima „Ravne 3“ rezultirala su značajnim otkrićima. Otkriveno je nekoliko kulturnih slojeva, ali i artefakti iz različitih perioda. U sklopu preliminarnih arheoloških istraživanja tokom 2019. godine istražili smo prvih 40 metara ove sekcije koja je u potpunosti bila otvorena bez ubačenog rastresitog materijala, što je slučaj u ostalim dijelovima tunela. Otvorili smo i dvije arheološke sonde te pronašli fragmente keramike – kaže Amna Agić, arheologinja Fondacije.
Pronađeni su i interesantni ulomci, a na jednom od njih nalazi se i simbol svastike.

– Riječ je o keramici iz perioda ranog srednjeg vijeka s prostora Bosne i Hercegovine. Kao najstariji simbol, svastike se pojavljuju na mnogim arheološkim nalazištima. Simbol svastike čest je na mnogim predmetima, poput keramičkih posuda, oružja, ali često se susreće i na ruševinama drevnih naselja – ističe Agić.

Naglasila je da fragment keramike s prikazom svastike iz tunela „Ravne 3“ vjerovatno pripada svastikama Slavena, koje su bile brojne i raznovrsne. Pretpostavlja se da su posjedovale mističnu moć.

Ugljenisano drvo
– Pronađeni fragment moguće je da datira iz vremena između 8. i 9. stoljeća, s obzirom na to da se u tom periodu javljaju na keramičkom posuđu Slavena. Osim keramičkih ulomaka, pronađene su i znatne količine organskog materijala u vidu ugljenisanog drveta. Značajne količine su otkrivene u nekoliko slojeva unutar sondi, a ugljenisano drvo smo pronalazili i na 110 centimetara dubine – pojašnjava Agić.

Radovi se nastavljaju do kraja oktobra, a prema onome što su dosad uradili, iz Fondacije očekuju da će doći i do drugih značajnih otkrića.