Obavijest o zabrani saobraćaja u ulicama Alije Izetbegovića i Čaršijska

Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove obavještava javnost grada Visoko da u skladu sa Odlukom o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17 i 10/18 i „Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 05/21 i 6/21), a prema članu 13. stupa na snagu zabrana saobraćaja u periodu od 01.06. do 01.09.2024. godine u vremenu od 18:00 – 24:00 sati, za sva vozila u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića.