OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA U ULICAMA: HADŽIJINA VODA, DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA, KOŽARSKA I BASAMACI

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga Grada Visoko, da su radnici iz Službe za poslove vodovoda i kanalizacije u ulici Hadžijina voda završili sa radovima na otklanjanju kvara i ispiranju cjevovoda na vodovodnoj mreži.

Nakon završenih navedenih radova došlo je do promjene u fiziološkom izgledu vode (voda je blago zamućena) kod korisnika u sljedećim ulicama: Hadžijina voda, Džemaludina Čauševića, Kožarska i Basamaci.

Također, ovim putem obavještavamo korisnike iz navedenih ulica da je voda hlorisana, bakteriološki i hemijski ispravna za svakodnevnu upotrebu, te ih molimo za strpljenje dok se izgled vode ne vrati u normalu.

JKP “VISOKO”