12. Augusta 2022.

Objavljen konkurs za idejno rješenje uređenja visočkih ulica Čaršijska i Alije Izetbegovića

Grad Visoko raspisao je Konkurs za izradu urbanističko – arhitektonskog idejnog rješenja ulice Čaršijska i ulice Alije Izetbegovića. Svrha konkursa je da se dobiju najbolja urbanističko – idejna rješenja ulica Čaršijska i Alije Izetbegovića, odnosno centralnog dijela historijske jezgre grada.

Idejnim projektom treba ponudit i unapređenje kvaliteta postojećih procesa i/ili formiranje novih, sa ciljem stvaranja savremenog gradskog prostora, te istaknuti arhitektonske I ambijentalne vrijednosti istog.

Obuhvat se nalazi u centralnom dijelu historijskog jezgra grada, čije formiranje datira iz druge polovine 15. vijeka. Obuhvat koji je predmet idejnog rješenja je u okviren stambeno-poslovnim, stambenim, poslovnim, administrativnim i sakralnim objektima, proširen gradskim trgovima preko puta zgrade Gradske uprave i zgrade Pošte, te uređenom zelenom površinom i šetnicom pored rijeke Fojnice.

Karakteristične sekvence obuhvata su: Orijentalno-islamski uticaj, zpadno-evropski uticaj, uticaj graditeljsktva između dva svjetska rata I uticaj savremene arhitekture.

Idejnim rješenjem treba obuhvatiti ulicu Čaršijska (od Sebilja do zgrade Pošte), te ulicu Alije Izetbegovića (od zgrade Pošte do Betonskog mosta), uključujući prostor pored spomen obilježja Trg žrtvama genocida u Srebrenici. Veliki broj objekata, pored ambijentalne vrijednosti, predstavljaju i gradske repere po kojima je ovaj obuhvat prepoznatljiv.

U cilju dobivanja najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja, neophodno je pridržavati se sljedećih smjernica: Sagledati cjelokupan obuhvat i voditi računa oambijentalnim i kulturno-historijkim vrijednostima istog, voditi računa o oblikovanju prostora oko nacionalnog spomenika i objakata kulturno-historijskog naslijeđa, planirati nove funkcije koje će unaprijediti urbane karakteristike obuvata, ulice Čaršijska i Alije Izetbegovića su prostorno-planskom dokumentacijom planirane kao pješačka zona, ali se do privođenja konačnoj namjeni zadržavaju kao kolske saobraćajnice, sa sezonskim povremenim zavaranjem za kolski saobraćaj. S tim u vezi voditi računa da obrada površina treba zadovoljiti i kolski saobraćaj.

Zadržati smjer odvijanja saobraćaja, uz iznalaženje optimalnog rješenja za saobraćaj umirovanju, planirati zamjenu postojeće ulične javne rasvjete i posuda za odlaganje komunalnog otpada, oplemeniti prostor postavljanjem urbanog mobilijara i drugo navedeno u konkursnoj dokumentaciji.