OBRAĆANJE JAVNOSTI SDP: Potreban nam je Zakon o minimalnoj plati, koji direktno štiti radnike i njihova prava

Vlada želi da oporezuje socijalnu pomoć iz sindikalnih kasa, pomoći i naknade za povrede na poslu koju bi poslodavac isplatio, vlada želi oporezovati stipendije

Zastupnici SDP-a BiH obratili su se danas uoči sjednice Predstavničkog doma Parlamenta BiH. Naveli su kako će tražiti da se na današnju sjednicu uvrsti i zakon o minimalnoj plati kako bi se zaštitili radnici, kao i situacija o BHRT-u.
Damir Mašić podsjetio je da je na prijedlog Kluba SDP-a, a pridružio se i SBB, u aprilu 2019. godine Predstavnički dom PSFBiH usvojio zaključak kojim se obavezao da se zakoni o porezima na dohodak i doprinosima neće tretirati bez Zakona o minimalnoj plati.

“Tada smo skinuli s dnevnog reda ta dva zakona i ono što danas imamo nažalost, je ponovo zakone o porezu na dohodak i doprinosima bez zakona o minimalnoj plati. SDP na tom zakonu insistira, Prijedlog je potpisao SSSBiH i taj prijedlog je pušten u proceduru. Najbitnije da se minimalna plata zaštiti na način da se poveća ako se nova dva zakona danas usvoje. To se neće moći desiti ako se Zakon o minimalnoj plati ne stavi na dnevni red. Ne postoje garancije, koliko god smanje stope, doprinose, nema garancije da će uticati na značajan rast minimalne plate, što je krajnji cilj”, rekao je Mašić.

Elvir Karajbić kazao je kako je Vlada obećala da će uputiti u proceduru zakone o doprinosima i dohotku uz zakon o minimalnoj plati.
“Ovi zakoni nisu dobra donijeli ni poslodavcima, a pogotovo ne radnicima. Zakon o porezu na dohodak je udar na primanja radnicima. Vi imate neoporezivi dio regresa, prevoz itd, sada se to oporezuje i dobija karakter plate. Poslodavac može na teret radnika da oporezuje doprinose. Vlada pokušava da oporezuje naknade za volontiranje, socijalnu pomoć itd. Mi ćemo tražiti uvrštavanje Zakona o minimalnoj plati kako bi se zajedno tretirali i kako bi se garantovala minimalna prava”, rekao je Karajbić.

Karajbić smatra da je zakon o porezu na dohodak udar na radnička primanja.

“Vlada želi da oporezuje socijalnu pomoć iz sindikalnih kasa, pomoći i naknade za povrede na poslu koju bi poslodavac isplatio, vlada želi oporezovati stipendije”, poručio je Karajbić.
Irfan Čengić je komentarisao Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Javnih zdravstvenih institucija u FBiH te rekao kako je SDP dostavio pet amandmana koji se tiču kriterija podijele novca. Ističe kako se po prijedlogu novac dijeli politički i da je nemoguće da Sveučilišna bolnica u Mostaru vrijedi više od oba klinička centra u Tuzli i Sarajevu

“Kroz pet kriterija isti novac da se podijeli, kriterij pruženih usluga, kriterij broja pacijenata, kriterij poreznih dugovanja, komunalnih dugovanja i dugovanja dobavljačima, po 20% svakog tog kriterija i vlada da napravi izračun”, pojasnio je Čengić prijedlog amandmana koje će dostaviti SDP.

Također, SDP će predložiti amandman prema kojem direktori koji su napravili dugovanja ne bi se na nove konkurse mogli prijaviti zbog nezadovoljavanja posebnih uslova.
Zahtjev SDP je da se Federalnoj poreznoj upravi naloži da prema BHRT-u postupi isto kao prema drugim preduzećima od javnog interesa te da Federacija BiH ne bude omča oko vrata i ne pomaže politikama koje žele ukinuti državni javni servis.