Od 67 do preko 2.000 eura. Koje države imaju najviši, a koje najniži minimalac?

Minimalna zarada predstavlja najmanji iznos zarade koji se isplaćuje radniku. Minimalac bi trebao da osigura bazične potrebe svakog zaposlenog.

Ipak, usljed inflacije, finansijski problemi javljaju se kod građana širom svijeta. Najviše su pogođeni najsiromašniji slojevi društva, odnosno radnici na minimalcu. No, u nekim državama razlika u plaći je dramtična.

Na primer, prema istraživanju Pikodija na koje se poziva AJB, zaposlenima u Nigeriji zagarantovana je minimalna zarada od 67 eura, a u Uzbekistanu četiri eura više.

Nasuprot tome, radnik u Australiji primit će minimalno 1.982, a u Luksemburgu 2.097 eura.

Januarske minimalne plaže u zemljama širom svijeta (u eurima):

Argentina – 329€

Turska – 448€

Moldavija – 176€

Latvija – 544€

Malezija – 283€

Nigerija – 67€

Pakistan – 109€

Rumunija – 385€

Njemačka – 1.562€

Bjelorusija – 185€

Litvanija – 633€

Meksiko – 309€

Čile – 362€

Rusija – 220€

Kolumbija – 244€

Mađarska – 375€

Poljska – 572€

Belgija – 1.479€

Estonija – 690€

Azerbejdžan -182€

Albanija – 260€

Sjedinjene Američke Države – 1.519€

Uzbekistan – 71€

Paragvaj – 317€

Armenija – 135€

Bugarska – 309€

Luksemburg – 2.097€

Grčka – 613€

Slovačka – 561€

Francuska – 1.352€

Velika Britanija – 1.671€

Češka – 630€

Novi Zeland – 1.829€

Bosna i Hercegovina – 304€

Crna Gora – 450€

Hrvatska – 560€

Sjeverna Makedonija – 327€

Srbija – 341€

Iz priloženog, vidimo da su razlike drastične i da građani pojedinih zemalja imaju plaću do 28 puta manju u odnosu na druge.