OD DANAS NIŽE CIJENE PRIRODNOG GASA

Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici je usvojila zahtjev Energoinvesta za odobrenje prodajne cijene prirodnog gasa za prvi kvartal 2023.godine.

“Na osnovu odluke Vlade F BiH, JP Visoko Ekoenergija je odmah danas snizilo maloprodajne cijene prema svojim korisnicima. Ovo je prilika da pojasnim način izmjene cijena prema krajnjim potrošačima, svaki put na osnovu odluke Vlade Federacije, JP mijenja svoje maloprodajne cijene. Kad govorimo o trenutnim i aktuelnim cijenama koje važe od danas, možemo kazati da će naši korisnici od danas plaćati 10 i pol feninga jeftinije kubik gasa u odnosu na predhodni period. Ovo je prvo pojeftinjenje gasa u predhodne dvije godine. Želim napomenuti da ovo JP radi na principu apsolutne marže a ne procentualno, to znači da razliku u cijeni koju ostvaruje JP Visoko Ekoenergija, razlika u cijeni je ista, bez obzira da li prodavali gas po 0,50 KM ili za 1 KM.”, kaže Amer Hindija direktor JP Visoko Ekoenergija.

Približit ćemo pojeftinjenje: 5.januara za 100 KM, kupac je dobio 73 kubika gasa, danas za istu sumu novca, 80 kubika gasa. Direktor je podsjetio i na navodne ograničene količine gasa koje se mogu kupiti.

” Uveli smo mjesečna ograničenja odnosno kupovinu mjesečne prosječne potrošnje, nema govora o bilo kakvoj zabrani, niko neće biti spriječen da nekoliko puta tokom mjeseca kupi gas. Najjednostavnije je to na primjeru pokazati: ako neko mjesečno prosječno troši 150 kubika gasa, ukoliko to kupi početkom mjeseca, opet tokom istog mjeseca bez problema kupuje mjesečnu potrošnju. Ovakva odluka je donesena iz dva ključna razloga, prvo da se zaštiti likvidnost i rentabilnost preduzeća i da se svi korisnici budu u istom položaju. Ne može se dopustiti pojedinim korisnicima za izuzetno visoke sume novca kupuju gas danas, a poskupljuje već sutra i oni su tako kreditirani od strane preduzeća, a drugi korisnici koji nisu u takvom finansijskom stanju su oštećeni.”, pojasnio je direktor Hindija.

Uz pojeftinjenje, iz JP Visoko Ekoenergija stigla je informacija, da od danas potencijalni, novi korisnici mogu zahtjev za priključak na gasnu mrežu podnijeti i elektronski bez dolaska u prostorije preduzeća, sva uputstva su na zvaničnoj web stranici JP Visoko Ekoenergija.

Mirha Ganić

visoko-rtv.ba