OGLASIO SE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA O SMRTI DJEVOJČICE

U Zenici je preminula 10-godišnja djevojčica, štićenica doma za nezbrinutu djecu “Dom porodica” Zenica.

Porodica preminule djevojčice najviše krivi Centar za socijalni rad u Zenici.

Direktor Centra Muamer Mehić pojasnio je šta se desilo.

JU Centar za socijalni rad Zenica je dana 16.01.2023. godine informisana od strane JU Dom i porodica da je mldb. štićenica Doma preminula u Zenici ( u KB Zenica) usljed oboljenja od meningitisa. Dijete je smješteno u Domu već dvije godine i za vrijeme boravka u Domu, ovaj Centar nije informisan da je ista imala zdravstvenih problema, niti su zabilježeni problemi druge vrste za vrijeme boravka u ustanovi. Dijete nije bilo pod starateljstvom. Nadalje koliko smo dobili informacije nije riječ o tipu meningitisa koji je prenosiv na drugu djecu. Dana 16. i 17. januara 2023. godine Dom je poduzeo dodatne radnje s ciljem zaštite druge djece. Dom raspolaže medicinskim osobljem a također ima i doktora koji ordinira tri dana u sedmici u Domu.

Kroz svakodnvenu saradnju sa uposlenicima Doma se rješavaju svi problemi koji prevazilaze nadležnosti navedene ustanove tako da imamo uvid u stanje naših štićenika. Sva djeca za vrijeme boravka u Domu imaju zdravstveno osiguranje i sama ustanova se nalazi nekoliko stotina metara od KB Zenica ali i ambulante porodične medicine.

Iz dobivenih informacija evidentno je da su se sedmicu prije tragičnog događaja poduzimale potrebne radnje sa ciljem zaštite zdravlja štićenice Doma i da je ista bila pod određenim ljekarskim nadzorom – izjavili su iz JU Centar za socijalni rad Zenica za portal Crna-Hronika.