Okerić se ne da uznemiriti pucnjavama i divljaštvom na ulicama Sarajeva. Kaže da Skupština neće ništa raditi ‘ad-hoc’

Konačno se o haosu u gradu oglasio i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić.

Upravo on već sedmicama ignorira zahtjeve iz skupštinskih klupa da se zakaže hitna sjednice s jednom tačkom dnevnog reda – sigurnosna situacija u Kantonu Sarajevo.

Za Okerića je to bilo nepotrebno, uprkos pucnjavama, ubistvima, ranjavanjima, navijačkim neredima, divljanju u saobraćaju, pogibijama građana.

Ni, nakon sinoćnjih pucnjava i premlaćivanja na ulicama Sarajeva, Okerić ne vidi razlog za hitnost.

Čak šta više, prkosi svima koji traže sjednicu, pa tako poručuje da Skupština neće ništa raditi ‘ad-hoc’ bez obzira na izjave zastupnika i pisanja pojedinih medija

On je u izjavu za Fenu naveo kako je Kolegij Skupštine zatražio informaciju od institucija koje su bile zadužene za implementaciju zaključaka sa prošle tematske sjednice o sigurnosti u saobraćaju.

Po pitanju zakazivanja nove tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, dodao je Okerić, Kolegij Skupštine će sutra održati sjednicu na kojoj će razmatrati do sada prikupljene informacije i zatražiti od ostalih nadležnih institucija koje još nisu dostavile informacije da to učine, jer od njihovog rada ovisi stanje sigurnosti u Kantonu Sarajevo.

Onda je poslao ‘jasnu poruku’ svima koji pokušavaju stvoriti pritisak.

“Kolegij Skupštine KS neće poduzimati nikakve ad hoc aktivnosti iz nadležnosti zakonodavne vlasti vezane za sigurnost na osnovu procjene pojedinaca, bez obzira da li dolaze iz opozicije ili skupštinske većine i vladajuće koalicije ili intenziviranog izvještavanja pojedinih medija, već isključivo na osnovu informacija nadležnih institucija u KS i preporuka struke”, kazao je Okerić za Fenu.

Nije jasno o su nadležne institucije na koje Okerić misli, s obzirom da je upravo Skupština najviši zakonodavni organ u KS, a sigurnost je u direktnoj nadležnosti MUP-a KS, a što se tiče struke – svaki dan u medijima može čitati njihove izjave u kojima daju besplatne savjete šta treba raditi.

No, onda je djelimično dao odgovor na pitanje nadležnosti. On je istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS i Uprava policije KS, iako najistureniji, nisu jedini akteri u kreiranju sigurnosnog ambijenta i ne mogu ga samostalno osigurati.

“Kantonalno tužilaštvo, sudovi i pojedina resorna ministarstva u Vladi Kantona Sarajevo također aktivno učestvuju u kreiranju opšte sigurnosne situacije”, kazao je.

Zbog toga, Okerić smatra važnim da svi oni informišu Kolegij Skupštine o poduzetim aktivnostima, kako bi se, u zavisnosti od sadržaja i složenosti materije, pristupilo planiranju tematske sjednice, na kojoj bi se diskutovalo o svim uzrocima i problemima koji se odražavaju na sigurnost na području Kantona Sarajevo.

Dakle, Okeriću nisu dovoljne zabrinjavajuće informacije koje čita svaki dan u medijima niti vapaji roditelja čija djeca su stradala i raznim okršajima i divljačkim uličnim utrkama.

Pored toga, iz nejasnih razloga, Okerić se postavlja kao advokat MUP-a KS čiji ministar Admir Katica se još nije oglasio niti dao informacije šta to on zajedno sa Upravom policije rade po pitanju ‘krvi koja teče ulicama Sarajeva’.