OKONČAN DUGOTRAJNI SPOR: Telemach izgubio spor protiv BH Telecoma!

Okočan je dugotrajni spor pred Konkurencijskim vijećem BiH vođen još od 2017. godine koji je pokrenuo Telemach protiv BH Telecoma, a koji se ticao utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu.

Konkurencijsko vijeće odbilo je zahtjev Telemacha protiv BH Telecoma u vezi sa politikom cijena kao neosnovan.

Telemach je, naime, tvrdio da je BH Telecom koristeći svoj dominantan položaj bio u mogućnosti da finansira razvoj svoje mreže iz takozvanih monopolskih renti, kao i da koristi profit ostvaren u fiksnoj telefoniji kako bi unakrsno subvencionisao svoje druge usluge, konkretno svoju pay-TV ponudu, sa ciljem da se snagom sa dominantnog tržišta utiče na jačanje položaja na nedominantnim tržištima.

U konkretnom slučaju, naveo je Telemach u zahtjevu, radi se o specifičnom obliku zloupotrebe dominantog položaja tzv. Predatory pricing.

Nakon dugotrajnog postupka Konkurencijsko vijeće odbilo je zahtjev Telemacha, čime je izvršilo presudu Suda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine kojom je Sud uvažio tužbu Telemacha i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća iz 2018. godine, te predmet vratio Konkurencijskom vijeću na ponovno rješavanje.

Dvije kompanije vodile su više sporova koji se tiču zabranjenog ili monopolskog djelovanja na tržištu.