OPET PRITISAK NA REVIZORE Đapo: Revizori žele uništiti turizam; Nekić: Bože oprosti joj ne zna šta priča!

Nakon što je Vlada analizirala informaciju, ministrica turizma se obrušila na revizore. Dževad Nekić odgovara: Zaprepašten sam insinuacijama i klevetama

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o postupanju u vezi preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, datih u lzvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2021. godinu, kao i informaciju Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo (SBB) reagirala je na dio ovog izvještaja, smatrajući neprihvatljivim zahtjeve revizora, koji ulaze u meritum kriterija koje je utvrdila Vlada FBiH kod dodjele pomoći privrednicima u turističko-ugostiteljskom sektoru, kako bi opstali u teškom razdoblju pandemije koronavirusa.
– Analizirajući takav revizorski izvještaj, kao profesorica ekonomskih nauka mogu reći kako je potpuno jasno da Ured za reviziju institucija u FBiH želi preuzeti ingerencije Vlade FBiH. Ured, naime, ne može biti nadležan da daje tumačenje Uredbe koju je donijela Vlada FBiH u toku pandemije COVID-19, a na osnovu koje je dodijeljena pomoć privredi, između ostalog, i turističko-ugostiteljskom sektoru. U Uredu za reviziju moraju shvatiti da jedini tumač Uredbe može biti Vlada FBiH koja je i donosila kriterije, a posao revizora je da provjeravaju da li se postupalo po tim kriterijima, a ne da oni tumače Vladine odluke – kaže ministrica Đapo.
Štaviše, Đapo je pozvala i Udruženje poslodavaca FBiH da, kako kaže, objasni revizorima kako privredni subjekti moraju raditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ali i Udruženje revizora da “poduče revizore u Uredu o značenju osnovnih ekonomskih termina”.

– Na kraju, kao ministrica, mogu samo poručiti glavnom revizoru, gosp. Dževadu Nekiću da neće uspjeti u naumu da uništi turističko-ugostiteljski sektor. To mu nećemo dozvoliti – poručila je ministrica Đapo.

Na ove njene izjave regirali su iz Ureda za reviziju institucija FBiH. Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH Dževad Nekić naglašava da je iznenađen i zaprepašten iznesenim insinuacijama i klevetama koje izlaze iz okvira profesionalizma i primjerenosti nositeljice javne funkcije koju ministrica obnaša.
– On ističe da u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2021. godinu dato je mišljenje s rezervom za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i podzakonskim propisima zbog toga što Ministarstvo nije utvrdilo nenamjenski utrošak odobrenih sredstava finansijske pomoći poslovnim subjektima turističko-ugostiteljskog sektora u uslovima pandemije COVID-19, niti je provelo postupak povrata za najmanje 5.623.281 KM.

Stoga je u Izvještaju, kako navodi, data preporuka da se preispita dokumentacija kojom je izvršeno pravdanje utroška sredstva finansijske pomoći, a da se za nenamjenski utrošena sredstva provede postupak povrata.

– Navode ministrice Đapo o političkoj instrumentalizaciji Ureda za reviziju i revizora odbacujemo s gnušanjem kao najobičniju propagandu, kojom ministrica pokušava prikriti svoju odgovornost za dodijeljena sredstva. U istupu nije naveden nijedan validan argument koji bi demantovao nalaze, već niz neistina i kleveta kojima pokušava u drugi plan staviti nalaze i preporuke date u izvještaju o izvršenoj reviziji. Ured za reviziju ni u kom slučaju ne želi uništiti, kako kaže ministrica, turističko-ugostiteljski sektor, nego predlaže nadležnim organima da se na odgovoran, transparentan i zakonit način vrši raspodjela javnih sredstava. Na traženje od udruženja revizora da poduče revizore o značenju osnovnih ekonomskih termina i da im nedostaje stručnosti i znanja – teško je dati bilo koji komentar; Bože oprosti joj ne zna šta priča – istaknuo je Nekić.

Za vrijeme korona krize, ističe, uposlenici Ureda za reviziju su radili kontinuirano, profesionalno i odgovorno u teškim uslovima, što je rezultiralo ispunjenjem svih planiranih aktivnosti.

– Svojim izvještajima Ured za reviziju usmjerava pažnju čuvara javnog novca – nosilaca javnih funkcija, na pravilno i zakonito upravljanje javnim sredstvima. Zbog toga će, uprkos ovakvim napadima, i dalje štititi javna sredstva građanki i građana Federacije BiH. Ostat ćemo dosljedni svojim kriterijima kompetentnosti, nezavisnosti, profesionalnosti i odgovornosti uprkos ovakvim i sličnim pritiscima – poručio je Nekić.