12. Augusta 2022.

Opozicija žestoko kritizirala namjeru Vlade FBiH da novac upumpava gubitašima u zdravstvu: Nagrađuju se direktori koji su i napravili gubitke

U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH odvija se žustra rasprava o zakonu o konsolidaciji zdravstvenih ustanova.

Naime, Vlada FBiH namjerava desetine miliona KM iz budžeta upumpati u javne zdravstvene ustanove kako bi se konsolidirale odnosno zakrpila dugovoranja.

Ono što je sporno jeste da će time faktički biti nagrađeni direktori ustanova koji su i napravili dugovaranja. Druga sporna stvar jeste što je novac na čudan način raspodjeljen, pa će tako najviše dobiti SKB Mostar – 62 milona, dok je Opća bolnica u Sarajevu prvobitno izostavljena, pa je Vlada odlučila ipak da joj udijeli milostinju od dva miliona KM.

“Ovaj zakon je došao u proceduru političkom trgovinom. To se vidi po načinu na koji su sredstva dodijeljena, bez ikakve transparentnosti kriterija i praktično opći dojam je da se nagrađuju oni koji su bili najnedisciplinovaniji, najnesavjesniji i oni koji imaju najveće gubitke”, rekao je Mašić.

“Ovo je pokušaj gašenja manjeg dijela požara koji će nastaviti da gori i mi nemamo nikakve garancije da će požar biti ugašen.

Mi zakonom nemamo definiran cilj. Kada će se završiti i zaustaviti ova saga oko enormne finansijske dubioze zdravstvenih ustanova. Amaterski je konsolidirati, a ne znati stanje iznutra. Ovo je politički zahtjev da se dugovi određenih ustanova saniraju. SDP nema nikakvu dilemu, jesmo za finansijsku konsolidaciju i za konačno utvrđivanje strategije zdravstva u FBiH”, rekao je on.

On je pitao na osnovu čega se dijelio novac.
“Je li to veličina duga? Daju se ogromna sredstva i ne postoji kontrola na koji će se način utrošiti sredstva. To će se kao izvršiti internom kontrolom. Pa jedini način da se zaštiti novac poreznih obveznika jeste da kontrola bude eksterna, a ne da provjeravaju oni koji su u napravili gubitke. Je li mi stvarno želimo dati pare ljudima koji će ostati direktori, a do sada su napravili najveće dugove? Ovo je moralno i principijelno pitanje. Možemo li progutat i dati desetine miliona KM direktorima koji su napravili stotine miliona KM duga. Evo nije sporno, ustanove će dobiti pare, ali ne možeš ti majstore biti direktor više”, rekao je Mašić.
Goran Akšamija (NiP) rekao je da je nedodjeljivanje ozbiljnih sredstava Općoj bolnici atak na sarajevsku bolnicu i da se radi o diskriminaciji vladajuće koalicije prema bolnici koju ne vode oni.

“To je nastavak udara i pokušaj gašenja ove bolnice. Kako bi se ona proglasila nelikvidnom i da se ugasi i da se provede stari plan njenog spajanja”, rekao je on ističući da ni njima nije jasno koji su kriteriji.

“Kako da SKB Mostar dobija skoro trećinu? Potrebna je tematska sjednica da se raspravlja o zdravstvu. Iz KCUS-a je otišlo desetine ljekara i dobiva značajna sredstva”, naveo je Akšamija.
“Ne treba braniti one koji rade časno. Ovo je osjetljiva tema i mi smo dovedeni u tešku poziciju zbog nerada Vlade”, rekala je Kratina.

Istakla je da DF ne može podržati davanje novca tamo gdje je netransparentno nestajeo njegov trag.

“Ako se neodgovorne upravljačke strukture u zdravstvenim ustanova ponovo dograbe novca građana nisam sigurna da će on biti utrošen kako treba”, rekla je Kratina.

Elzina Pirić (PDA) rekla je da je ključni prblem egzodu kadrova o kojem niko ne vodi računa.

“Pored toga jako je loša opremljenost bolnica. Nema modernih dijagnostičnih aparata. Ista je situacija u Tuzli, Sarajevu, Bihaću…”, kazala je Pirić.

“Ja bih predložila domu da mi ovaj zakon vratimo i da ga usvajamo u istoj proceduri kao i boračke i u paketu. Odvojeno. Ovo je bacanje novca u prazno”, navela je ona.

Amela Kuskunović (NS) istakla je da je većina zdravstvenih ustanova dobila negativno mišljenje revizora. Navela je da problem zapošljavanje, korupcija…

“U bolnice treba ulagati veliki novac, ali ciljano. Edukovati kadar, kupovati modernu opremu. Bolnice nisu profitabilne ustanove, ali višemilionski gubitci i nakupljanje dugovora i finansijska injekcija pred izbore je definitivno držanje zdravstvene politike na kratkom povodcu. SDA-HDZ većina će usvojiti ovo, bez Naše stranke. Nadamo se samo da će naradni saviz Vlade da se ozbiljno bavi ovim problemom”, rekla je Kuskunović.