Ovo je obrazloženje ministarstva zašto Gavrankapetanović ne može na čelo KCUS-a

Federalno ministarstvo zdravstva na čelu s ministrom Nediljkom Rimcem nije dalo saglasnost na imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića na čelu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu čime je završena višemjesečna trakavica.

Ministarstvo je Upravnom odboru KCUS-a dostavilo i obrazloženje u kojem piše zbog čega je donesena ovakva odluka.

“Prije, a i nakon donošenja Odluke privremenog Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojom je prof. dr. I. Gavrankapetanović imenovan za generalnog direktora, kao i prije primitka takve Odluke u Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i nakon primitka iste, pristižu prijave na, kako se to navodi, ‘nepravilnosti i kršenja prava’ od različitih fizičkih osoba, njihovih punomoćnika, i institucija. Predmetnim prijavama se, citirano, navodi kako ‘postoji visok stepen sumnje da predloženi kandidat ne ispunjava tražene uslove’, pri čemu se preciziraju takvi navodi i nepravilnosti, te, ističe se dalje, da federalni ministar ‘prije davanja saglasnosti na izbor i imenovanje sve navedene činjenice provjeri i time spriječi osnovanu sumnju na inženjering u postupku izbora i imenovanja”, naveli su na početku obrazloženja iz Mnistarstva.

Kako dalje navode, Upravni odbor im je 29. decembra prošle godine dostavio “isključivo i jedino” popratni akt i Odluku o izboru, bez bilo kakve adekvatne dokumentacije.

“Postupajući u skladu s načelom zakonitosti i savjesnosti, odgovorno se odnoseći prema javnim institucijama i ulaganjem dužne pažnje, a kako bi se otklonile iznesene ‘osnovane sumnje’, Federalno ministarstvo je zatražilo dostavu konkursne dokumentacije te se, po primanju iste, pristupilo provjeri radi koje se, u cilju razrješenja određenih stavki, ovo Ministarstvo obratilo upitima Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Dalje kažu kako dokumentaciju javnog poziva primaju 23. januara koja podrazumijeva Uvjerenje Ekonomskog fakulteta o završenom drugom ciklusu studija kojim je Gavrankapetanović stekao akademsku titulu “magistar menadžmenta smjer Upravljanje kvaliteto u zdravstvu” uz napomenu da je “uvjerenje privremenog karaktera do izdavanja diplome”.

Ministarstvo navodi da se uvidom u Uvjerenje javlja nekoliko formalnih i meritornih pitanja.

“Člankom 66. stavkom 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u vezi s odredbama članka 2. Pravilnika o uslovima u smislu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove, normirano je da kandidat koji konkuriše za poziciju direktora mora imati ‘znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje a) certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu s propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, b) odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta c) ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta”, naveli su.

Također, navode da odredbama Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (članci 31. do 33.) je propisana obaveza priznavanja edukacije kroz postupak evaluacije koji obavlja Stručna komisija.

“Imajući u vidu nespornu činjenicu da je ovlašteni izdavatelj predmetnog uvjerenja (Ekonomski fakultet) odredio i ograničio kako vremensku narav samog uvjerenja, tako i njegovu dokaznu snagu, naznakom da je ‘uvjerenje privremenog karaktera do izdavanja diplome’, Komisija, a i Privremeni upravni odbor propuštaju provjeriti primjenu i važenje samog uvjerenja. Odnosno, propuštaju provjeriti činjenicu je li kandidatu izdana diploma, ako i jest, kada je izdana, a o čemu ovisi i valjanost uvjerenja”, kažu iz Ministarstva.

Dodaju da ih je Ekonomski fakultet također informisao 1. februara da je diploma na ime I. Gavrankapetanović izdana 18. decembra 2021. godine, zavedena u Matičnu knjigu izdatih diploma, da se izvornik diplome i dodataka diplome nalaze u Službi za rad sa studentima i planiranje nastave, ali da nije preuzeta od strane imenovanog, “uprkos činjenici da se ista mogla i može preuzeti od 18. decembra 2021. godine.”

“Svoj navod Ekonomski fakultet je potvrdio i argumentirao dostavom preslike diplome i lista iz matične knjige izdatih diploma za II. ciklus studija pod brojem 1960 iz koje je očito da ista nije preuzeta”, navode iz Ministarstva.

Ministarstvo smatra kako se prijava Gavrankapetanovića ne može smatrati ispravnom.

“Kako je predmetnim uvjerenjem naznačeno da je isto privremenog karaktera, to jest da važi do izdavanja diplome, te kako je diploma nesporno izdana 18. decembra 2021. godine, sasvim je jasno da priloženo uvjerenje u vrijeme provedbe javnog poziva i u kontekstu konkursnog postupka nije važeće i kao takvo nema dokaznu snagu u skladu naznakama ovlaštenog izdavatelja, čime se, dakle, prijava kandidata ne može okarakterizirati ispravnom, urednom i/ili potpunom”, naveli su iz Ministarstva.