PLIVAJU U PARAMA: Kvartalna dobit Centralne banke 108 miliona KM!

Centralna banka je početkom aprila uplatila u budžet BiH 64,3 miliona KM po osnovu dobiti ostvarene u protekloj dobiti, dok je zadrzala više of 200 miliona KM u fondu rezervi.

Nakon što je u prošloj godini ostvarila rekordnu dobit od 278,3 miliona KM, Centralna banka Bosne i Hercegovine nastavila je s dobrim rezulattimai u ovoj godini. U prva tri mjeseca ostvarea je rekordna doit u iznosu od 108 miliona KM.

U kvartalnom Izvještaju o poslovanju navodi se da je nastavljen trend rasta kamatnih prihoda po osnovu depozita kod inostranih banaka i dužničkih instrumenata, s tim da je kretanje tržišnih prinosa na dužničke instrumente imalo volatilan karakter.

S druge strane, tržišne cijene monetarnog zlata su imale pozitivan trend kretanja povećavajući njegovu fer vrijednost i istovremeno amortizirajući volatilnost kapitala Centralne banke po osnovu promjena fer vrijednosti dužničkih instrumenata koji se naknadno mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, navodi se u finansijskom Izvještaju za prvi kvartal ove godine.

Centralna banka je početkom aprila uplatila u budžet BiH 64,3 miliona KM po osnovu dobiti ostvarene u protekloj dobiti, dok je zadrzala više of 200 miliona KM u fondu rezervi.