Počela redovna sjednica Skupštine ZDK, na dnevnom redu devet tačaka

U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona započela je redovna sjednica Skupštine ZDK, na čijem se se dnevnom redu nalazi devet tačaka.

Zastupnici će na svom današnjem zasjedanju utvrđivati i mišljenje na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH.

Razmatrat će i usvajati, u formi prijedloga, Program rada Skupštine za 2024. godinu, Odluku o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju ZDK, Odluku o razrješenju tri člana Nezavisnog odbora, Odluku o imenovanju na kraći period tri člana Nezavisnog odbora, kao i Informaciju o stanju privrede na području ZDK za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade ZDK za 2022. godinu, Informaciju o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2022. godini te Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u ZDK za 2023. godinu.

Sjednici na početku prisustvuje 30, od ukupno 35 zastupnika Skupštine ZDK.