Podignuta optužnica: Optuženi za organizirano krijumčarenje više od 150 ilegalnih migranata

Tužilac iz Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima Tužilaštva BiH, u okviru borbe protiv organiziranih ilegalnih migracija, podigao je optužnicu protiv pet osoba.

Optuženi se terete da su postali pripadnici organizirane kriminalne grupe za krijumčarenje ljudi, djelujući u dogovoru i koordinaciji sa njima poznatim organizatorima krijumčarenja osoba u inostranstvu, u periodu 2023. godine, u više navrata, vršili prihvat i omogućavali boravak krijumčarenih lica u BiH. Među optuženima su:

Naima Džaferovića, rođenog 1976. godine u Sarajevu, državljanina BiH,
Muamera Velića, zvanog “Vela”, rođenog 1973. godine u Sarajevu, državljanina BiH,
Kenana Muslića, rođenog 1979. godine u Sarajevu, državljanina BiH,
Ahmeta Kulovića, zvanog “Kula” i “Kulo”, rođenog 1957. godine u Goraždu, državljanina BiH,
Adis Šakovića, zvanog “Šaka”, rođenog 1980. godine u Sarajevu, državljanina BiH.
Kako je saopćeno iz Tužilaštva BiH, navedene ilegalne migrante koji su prokrijumčareni u BiH, pripadnici grupe su preuzimali u pograničnim pojasima BiH, Srbije i Crne Gore, pa nakon toga ilegalno, krijumčarili na područje Bratunca, Goražda i Čajnica. Također, preuzimali su i migrante koji su čamcima prelazili rijeku Drinu i vršili njihov prevoz na područje Sarajeva i Goražda, gdje su ih smještali sve do organizovanja njihovog daljeg krijumčarenja za R Hrvatsku i dalje prema zemljama EU do krajnjih destinacija.

Prema prikupljenim podacima, optuženi su na ovaj način izvršili krijumčarenje najmanje 150 ilegalnih migranata, te na taj način za sebe i druge osobe ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist.

“Izvršeno krijumčarenje je suprotno članu 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem kojim se dopunjuje Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kao i odredbama Zakona o graničnoj kontroli BiH”, stoji u saopćenju.

Prema navodima optužnice, optuženi su od strane policijskih službenika u više navrata zatečeni u izvršenju krivičnih djela.

Tako je djelujući u okviru grupe, optuženi Naim Džaferović prilikom krijumčarenja četiri lica državljana Pakistana, Avganistana i Indije na području Gradiške, otkriven i spriječen od strane SIPA-e. Optuženi Ahmet Kulović između ostalog se tereti da je vršio prihvat i smjestaj četiri krijumčarena lica, državljana Pakistana u kući u Goraždu, a koje su prilikom pretresa pronasli pripadnici SIPA-e, dok je optuženi Adis Šaković, zatečen od strane pripadnika Granične policije BiH prilikom prihvata šest državljana Pakistana na području Čajnica u blizini državne granice

Optuženi Muamer Velić se tereti da je, neovlašteno posjedovao opojnu drogu „Cannabis“ u određenoj količini, koja je pronađena kod optuženog prilikom pretresa u Sarajevu.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo organiziranje grupe ljudi ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata iz člana 189a. i krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. KZ-a BiH, u vezi sa članom 29. i 53. istog Zakona, a optuženi Muamer Velić i krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. KZ F BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćili su iz Tužilaštva.